Shell får skäll – vill inte städa upp i Nigeria

Oljejätten Shell och den nigerianska regeringen har systematiskt misslyckats med att sanera de omfattande oljeföroreningarna i Nigerdeltat. ”Skamligt” tycker Jordens Vänner Europa, Amnesty International, Jordens Vänner Nigeria och Centre for Environment, Human Rights and Development (CEHRD).
Organisationerna publicerade igår, 4/8 2014, en rapport ”No progress” som avslöjar den chockerande bristen på åtgärder från Shell och den nigerianska regeringen för att sanera de omfattande föroreningarna i Ogoniland. Detta trots rekommendationerna på åtgärder från en stor vetenskaplig FN-studie gjord 2011 om Ogonilandregionen i Nigerdeltat.
FN-studien avslöjade omfattande oljeföroreningar och allvarliga hälsorisker för befolkningen. Hälsoriskerna innefattade tidigare icke erkända förorening av dricksvatten och grundläggande brister i Shells metoder för att sanera oljeutsläppen.
FN-studien visade även på allvarliga brister i den statliga regleringen och kontrollen av Shell och andra oljeföretag. Shell har även sedan många år tillbaka systematiskt misslyckat med att hantera oljeutsläppen. I studien beskrivs hur områden fortfarande var förorenade enligt experter från FN, trots att de enligt Shell blivit sanerade.
I rapporten ”No Progress” framgår att Shell inte har tagit till sig rekommendationerna från FN-studien från 2011 utan har fortsatt att använda och försvara metoder för sanering av oljeutsläpp som enligt studien är ineffektiva. Rapporten avslöjar även hur Shell har manipulerat fakta för att undvika att ta ansvar för gamla och läckande rör som är så gamla att bolaget inte vill uppge vare sig ålder eller skick på dem.
Fler exempel på de rekommendationer i FN-studien som inte genomförts är inrättandet av en myndighet för miljörestaurering och bildandet av en miljörestaureringsfond, med ett startkapital på en miljard dollar.
Organisationen bakom rapporten ”No Progress” kräver nu att den nigerianska regeringen, Shell och Shells ägarländer Storbritannien och Nederländerna, som alla dragit nytta av oljeutvinning i Nigerdeltat, ska stödja en social- och miljörehabiliteringsprocess. De ska även se till att FN-studiens rekommendationer fullt ut genomförs.
Läs mer
Jordens Vänners Europas hemsida
Jordens Vänner Nigera, Enviromental Right Action

Tidigare nyheter
Shell fortsätter bränna fossilt och riskerar miljontals svenskars pensionspengar
Tack till alla ni som skrev på namninsamlingen Shell städa upp efter er!
Foto: FoEE

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Scroll to Top