Shell fortsätter bränna fossilt och riskerar miljontals svenskars pensionspengar

Pressmeddelande 2014-05-22

I dagarna hölls Shells årsstämma där deras besked till aktieägarna var att de kommer fortsätta bygga sin verksamhet på utvinning av olja och gas många decennier i framtiden och inte ta hänsyn till några klimatrisker.
Detta trots att FN:s klimatpanel visar på att merparten av de fossila bränslena måste stanna i marken för att det ska vara möjligt att hålla oss under två graders global uppvärmning, ett mål som i sig är för högt enligt klimaträttviserörelsen.

I anslutning till Shells årsstämma publicerade Jordens Vänners systerorganisation i Nederländerna, Milieudefensie, rapporten “Shell’s Carbon Bubble”. Rapporten varnar för den så kallade fossilbubblan och visar på det ohållbara i Shells strategi och att världens fossila reserver är övervärderade.
Fossilbubblan innebär att marknaden värderar de fossila reserverna utifrån att de är tillgängliga till förbränning, trots att reserverna måste stanna kvar i marken. Bränns reserverna av de fossila bränslena upp kommer den överenskomna koldioxidbudgeten överskridas och klimatmålen kommer inte nås. Om reserverna inte kan utvinnas spricker fossilbubblan och svenska pensionsmiljoner via AP-fonderna går förlorade.
Mer än 1 miljard av våra pensionspengar investeras genom de svenska AP-fonderna i Shell och totalt investerar AP-fonderna 32 miljarder i 132 av världens 200 mest koldioxidintensiva börsnoterade kol-, olje- och gasföretag.

– Många svenskar vill se en omställning för minskade utsläpp istället för ökad användning av fossila bränslen. Våra pensionspengar måste gå till hållbara verksamheter istället, det är dags att AP-fonderna tar sitt ansvar och drar tillbaka sina investeringar från Shell och andra fossila företag, säger Ellie Cijvat, ordförande i Jordens Vänner.

­­­­Milieudefensie, Jordens Vänner Nederländernas rapport Shell’s Carbon Bubble: https://milieudefensie.nl/.

Kontakt
Ellie Cijvat, Jordens Vänner, 0737 – 78 22 42

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Scroll to Top