Skakig tid i Jordens Vänners styrelse

Den senaste tiden har styrelsen haft några avhopp. Erik Blomqvist, en av två ordförande i styrelsen, kommenterar avhoppen:

– Det är förstås tråkigt att så många valt att lämna styrelsen av olika skäl såsom flytt utomlands eller av personliga skäl. En styrelsepost i Jordens Vänner innebär ett tungt ansvar och ställer stora krav på de som jobbar ideellt i styrelsen. Styrelsen har i dagsläget nio ledamöter och är enligt stadgarna beslutsmässig så länge det finns åtta ledamöter. Som styrelse bör vi i nuläget vara självkritiska och se över vårt arbetssätt.
Båda kassörerna i styrelsen har slutat vilket gör att Jordens Vänner styrelse nu står utan kassör.
– Det faktum att Jordens Vänner i nuläget saknar kassörsrollen i styrelsen är en fråga som vi nu ser över om vi kan lösa antingen genom en extra årsstämma eller på annat sätt.
Styrelsen består idag av: Erik Blomqvist och Rebecka Hallencreutz ordförande, Eddie Olsson, Per Eric Rosén, Mattias Nilsson, Sophia Lövgren, Stefan Larsson, Ellie Cijvat samt Kajsa Lindqvist.
De sex som lämnat sina styrelseuppdrag är: Maha Bouzeid, Malin Vilca, Piia Tainio, Gunilla Meurling, Ylva Eklöf samt Hans Juto.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Scroll to Top