Skogens Väktare


Artikeln först publicerad i Miljötidningen nr 1 2014. Amazonas ursprungsfolk är skogens väktare och den moderna tidens högteknologiska naturfolk.
FN beräknar att det internationellt finns sammanlagt ca 370 miljoner ursprungsfolk. I Brasilien finns det enligt officiella siffror 241olika stammar som lever i 690 olika skyddade territorier. Sammanlagt är det ca 900 000 personer (0,48% av den brasilianska befolkningen).
Brasiliens ursprungsfolk talar 150 olika språk och lever under en form av förmyndarskap av FUNAI (statlig myndighet som ansvarar för ursprungsfolken). Förutom de ovan nämnda folkgrupperna finns även de okontaktade ursprungsfolken. Uppskattningsvis finns det ca 100 olika okontaktade ursprungsfolk i amazonasregionen som lever i ”frivillig isolering” från omvärlden. Hälften av dem har fått sin existens”bekräftad” genom FUNAI. Dessa folkgrupper lever utan kontakt med omvärlden i isolerade delar av Amazonas regnskog.
Då det handlar om enorma landområden är det svårt för regeringen att administrera och hantera skyddet av både ursprungsfolken och de skyddade territorierna som de bebor. Exempelvis är delstaten Rondonia (237 576 km²) storleksmässigt likvärdigt med Storbritannien och delstaten Amazonas (1 570 947 km²) storleksmässigt likvärdig med Mongoliet.

Politiskt sett finns ett växande intresse att avveckla skyddet av ursprungsfolken och dess territorier som fastslogs i konstitutionen från 1988. De senare åren har förslag på ändringar i både konstitutionen och lagar om utvinning av naturresurser bidragit till att situationen för ursprungsfolken har försvårats avsevärt.  Precis som för samerna i Sápmi har markfrågan och gruvindustrin bidragit till en situation där enorma marknadsintressen står mot ursprungsfolkens försök att skydda sina landområden
Fast än är det inte för sent, moderna metoder har skapat nya möjligheter. Genom samarbete med Google och avancerade GPS system har några ursprugsfolk hittat medel att motverka hoten utifrån. Att bevara territoriet utan strider och hot ger trygghet, men blodiga strider är fortfarande en del av deras verklighet. Förekomsten av diamanter, guld och ädla stenar är inte ovanligt i Amazonas och kampen om dessa tillgångar har många liv på sitt samvete.
Kanindé heter Jordens Vänners partnerorganisation i Amazonas. Kanindé grundades för 21 år sedan och jobbar huvudsakligen med att försvara och stödja ursprungsfolken i deras kamp att stärka sina rättigheter och skydda sina landområden. Kanindé är en i Brasilien erkänd organisation som vunnit priser och fått diplom för sin framgångsrika kamp att skydda ursprungsfolken. Bland annat har de tagit fram en unik metod att kartlägga (både socialt och miljömässigt) ursprungsfolkens landområden för att sedan utgå från denna arbetsplan när de inleder utvecklingsarbete tillsammans med ursprungsfolken. De bedriver även projekt i miljöutbildning, miljöskydd och ger utbildningar till ursprungsfolken i allt från administration och ekonomi till hållbart skogsbruk.
Artikeln är skriven av Maria Elvfing. Under 3 månader hösten 2013 var Maria praktikant på Kanindé, Jordens Vänners partnerorganisation i Södra Amazonas, i Brasilien. Under tiden som praktikant följde hon Kanindés arbete med att stärka ursprungsfolkens rättigheter och miljöskyddet av deras territorier.
Genom att ge en gåva till Jordens Vänners regnskogsprojekt kan du stödja Kanindés arbete och samtidigt bidra till Jordens Vänner övriga arbete för att skydda Amazonas och ursprungsfolkens rättigheter.  Läs gärna även mer om Jordens Vänners regnskogsprojekt.

 

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Scroll to Top