Skrota ETS, EU:s handel med utsläppsrätter!

Jordens Vänner stödjer den internationella kampanjen “Scrap the ETS” som verkar för att EU ska lägga ner sitt system för handel med utsläppsrätter, Emissions Trading System. Fler än 100 organisationer har skrivit på uppropet.

ETS har kritiserats hårt. Många energiintensiva företag får utsläppsrätterna gratis, och får dessutom fler rätter än de behöver. Systemet har översvämmats av billiga rätter skapade i tvivelaktiga projekt i Syd, och mellan 1/3 och 2/3 av dessa rätter uppskattas inte ha lett till verkliga utsläppsminskningar. Handelssystemet gör att företag kan köpa sig rättigheten att smutsa ner vår atmosfär, medan de slipper bidra till den riktiga omställningen på hemmaplan som måste göras.
I många fall är det så kallade CDM-projekt i Syd som genererar rätterna. CDM står för Clean Development Mechanism och är tyvärr sanktionerad i Kyotoprotokollet. I många CDM projekt är det svårt att exakt ange minskningen av växthusgasutsläpp. Dessutom kan de leda till allvarliga sociala och miljöproblem på stället där de genomförs.
ETS systemet har även utsatts för spekulation och fusk. Mer än 5 miljarder euro har skattebetalarna missat i en s k ‘carousel fraud’ som upptäcktes år 2010. Ett antal människor har fängslats pga fusk med utsläppsrätter för mångmiljonbelopp.
Handelssystemet gör att regeringar minskar investeringar i verkliga lösningar, och drar sig för att lagstifta om utsläppsminskningar – marknaden ska lösa problemet istället.
Låt EU istället avskaffa ETS, och lägga resurserna på verkliga lösningar som lagstiftning, skatter, förnybar energi och energibesparing. Det är dags att erkänna det enorma misslyckandet – bättre sent än aldrig.
>> Läs pressmeddelandet från 18 februari här, eller ladda ner det som pdf.
>> Läs fler argument här, i filen “Common concerns“.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Scroll to Top