Skydda regnskog i Latinamerika

 

Jordens Vänner har arbetat för skyddet av regnskogen i Latinamerika i över 20 år. Regnskogsarbetet sker i samarbete med de lokala organisationerna Altropico i Colombia och Ecuador samt Kanindé i Brasilien.

Altropico och Kanindé arbetar för att regnskogen ska kunna stå kvar i nära samarbete med de lokala samhällen. Jordens Vänner är, genom sitt samarbete med Kanindé, den enda svenska organisation som arbetar på gräsrotsnivå för att skydda regnskog i Brasilien.

Altropico arbetar med lokala samhällen i Chocóregionen och Amazonas. Medan Kanindé samarbetar med ursprungsfolk i Amazonas. För att människorna i dessa samhällen ska få möjlighet att utöva sina mänskliga rättigheter, oavsett kön eller etnicitet. De arbetar för stärkandet av lokalsamhällen genom att befolkningen får utbildning kring demokrati och mänskliga rättigheter och verktyg för att organisera sig och därigenom påverka lokala beslutsfattare. Härigenom får de möjlighet att försörja sig och sina familjer, att skydda regnskogen som är deras hem från att huggas ned samt påverka samhället som de lever i.

Jordens Vänner och våra samarbetsorganisationer i Latinamerika arbetar aktivt för att stärka kvinnors rättigheter och öka andelen kvinnor på beslutsfattande positioner i ursprungs- och lokalsamhällena. Att stärka kvinnornas rättigheter stärker också samhällena i stort och bidrar på så sätt till underlätta deras möjligheter att skydda regnskogen.

Din gåva gör skillnad
Du kan bidra till vårt regnskogsprojekt genom att beställa något av våra gåvobevis/skydda regnskog De gåvor som kommer in till Jordens Vänners regnskogsprojekt från privatpersoner och företag tiodubblas sedan genom att Sida bidrar med nio kronor för varje krona Jordens Vänner samlar in. Detta genom att vi i Jordens Vänner beviljats projektstöd från Sida via Forum Syd.

Jordens Vänner arbetar även med opinionsbildning och information i form av föreläsningar och genom utställningen Ekot från regnskogen – rättigheter och resurser i Latinamerika.

Jordens Vänner har sedan 2012 praktikantverksamhet i Latinamerika. Syftet med praktikantverksamheten är att lyfta de internationella projekten och skapa engagemang för verksamheten.

Tveka inte att kontakta Sofie Persson, 031-12 18 08 om du vill veta mer om vårt regnskogsprojekt.
Nyhetsflöde/arkiv om regnskogen i Latinamerika och våra regnskogsprojekt.

Stöd Jordens Vänner
Scroll to Top