/Stöd oss
Skydda regnskogen genom att ge en gåva
Amazonas brukar kallas jordens lungor. Regnskogsområdet är väldens största och nödvändigt för att vi ska ha en beboelig planet. Läget är kritiskt, regnskog skövlas i en högre takt än någonsin tidigare och mer än hälften av regnskogen är redan borta. Din gåva stöttar de som står längst fram i kampen för att skydda Amazonas - för hela planetens överlevnad.
Stöd oss

Ett oersättligt ekosystem

Världens regnskog har utvecklats under 60 miljoner år. Enbart Amazonas regnskog är hem för 10 procent av världens djurarter och 34 miljoner människor. Regnskogen har flera unika egenskaper. Träden är så stora och växer så tätt att skogen har utvecklat sitt eget kretslopp. Vatten avdunstar direkt från träden och faller ner som regn. Dessutom fungerar regnskogen som koldioxidsänka. När skogen skövlas släpps därför stora mängder koldioxid ut samtidigt som kretsloppet rubbas. De senaste hundra åren har hälften av världens regnskog försvunnit och avskogningstakten ökar. Regnskog som skövlas går inte att ersätta. För varje träd som huggs ner minskar nederbörden. Vi har snart nått gränsen för vad regnskogen klarar av. 

Därför skövlas regnskogen: 

  • För att ge plats åt jordbruk, bland annat soja och palmolja. 
  • För att skapa betesmarker åt boskapsdjur, ofta till den globala köttindustrin.
  • För att ge plats åt oljeutvinning och gruvindustrier. 

Regnskogens beskyddare

Det är tack vare urfolken som lever i regnskogen som den faktiskt finns kvar. Många viger sina liv åt att skydda skogen. Samtidigt tvingas samma personer ofta leva under hot och förtryck. På grund av institutionaliserad rasism och kolonialism ges urfolk inte tillräckligt utrymme i den globala, politiska debatten. Ändå är det de som står på frontlinjen i kampen för vår gemensamma framtid.

Vårt arbete

Jordens Vänner har en unik roll där vi genom samarbete med urfolksorganisationen Kanindé är den enda svenska organisationen som verkar i en del av brasilianska Amazonas som är starkt hotad av skövling. Med ekonomiskt stöd från Jordens Vänner skyddar våra partners i Amazonas 3 miljoner hektar regnskog. Det är en yta större än Småland. 

Med hjälp av din gåva kan vi bland annat:

  • Skydda regnskogen: stötta urfolksgrupper och lokala organisationer i deras arbete med att stoppa illegal aktivitet såsom avverkning, gruvdrift och jordbruk.
  • Utkräva rättigheter: bidra med juridiskt stöd för att säkerställa att ordentliga utredningar sker  vid illegala skövlingar, mord och hot. 
  • Sätta press: hjälpa till att synliggöra situationen i Amazonas – och därmed sända ett tydligt budskap till makthavare runt om i världen om att skövlingen måste upphöra. 

Fler sätt att stödja vårt arbete

Så används dina pengar

Vår verksamhet kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll vilket innebär att minst 75 procent av de insamlade pengarna går direkt till ändamålet. Hos oss går hela 85 procent av pengarna direkt till arbetet för klimaträttvisa (15 procent går till administration). Utöver gåvor och medlemsavgifter finansieras vår verksamhet av projektpengar från myndigheter och stiftelser.