Skydda regnskog i Colombia och Ecuador

 

Chocóregionens molnskogar har utsatts för en intensiv skövling, och de områden där Altropico arbetar är i många fall de enda där regnskog finns bevarad i större skala omgivna av avverkningsytor. På låglandet är det palmoljeplantager som är den största orsaken till avskogningen.

Altropico är Jordens Vänners samarbetspartner sedan många år tillbaka med sitt verksamhetsområde i Chocóregionen längs gränsen mellan Colombia och Ecuador från höglandet ner till Stilla Havet, uppströms Cayapasfloden och i Amazonas.

Altropico arbetar med lokala gräsrotsorganisationer för att stärka organisering och kapacitetsutveckling i syfte att påverka ansvariga myndigheter att stödja lokal utveckling och ekologiskt hållbara försörjningsmöjligheter. Målgruppen är ursprungsfolk, afro-ecuadorianer och lokala campesinos.

Utbildning genom ”Leadership Schools”, Bancos Comunitários (lokala, egenfinansierade sparbanker med lånemöjligheter), stöd till lokal produktion för att generera inkomster och stöd till att lösa gränstvister är några av de viktigaste verksamheterna. Ledande i detta arbete har varit metodiken ”participatory planning”, där man utgår från målgruppens egna erfarenheter och åsikter om vad som behöver göras och hur det bäst kan genomföras.

Stödjer ursprungsbefolkningar mot hot
Awafolket bebor ett större territorium på båda sidor om gränsen, och Altropico stödjer deras strävan till binationell samling för att stärka samarbetet inom folket med särskilt stöd till Awa i Colombia som drabbats hårt av den pågående, väpnade konflikten mellan regeringen, gerillan, paramilitära grupper och droghandeln.

I Amazonas hotas Sapparafolket av oljeprospektering inom det närmaste året liksom många andra ursprungsfolk i regionen. Altropico ger organisationsstöd och kapacitetsstöd till Sapparafolkets organisation för att försöka stärka sammanhållningen och beredskapen för att kunna skydda och bevara regnskogen.
Jordens Vänner har just påbörjat en ny 3–4-årsperiod av samarbete och stöd till Altropico och deras partnerorganisationers verksamhet med förhoppningen att vårt samarbete fortsätter att utvecklas.

Läs mer om Altropico

Din gåva gör skillnad
Genom att ge en gåva till Jordens Vänners arbete bidrar du till vårt stöd till Altropico och även till Kanindés arbete i Brasilien. De gåvor som kommer in till Jordens Vänners regnskogsprojekt från privatpersoner och företag tiodubblas sedan genom att Sida bidrar med 9 kronor för varje krona Jordens Vänner samlar in. Detta genom att vi i Jordens Vänner beviljats projektstöd från Sida via Forum Syd.

Scroll to Top