Våra projekt

Med över tjugo års erfarenhet vet Jordens Vänner att nyckeln till att skydda regnskogen är att parallellt arbeta för ursprungsfolkens möjligheter att utöva sina mänskliga rättigheter, oavsett kön eller etnicitet. Våra projekt delfinansieras genom Sida. Det innebär att för en adoption på tvåhundrafemtio kronor kan hela 2 500 hektar regnskog skyddas i ett år, tack vare att våra medel tiodubblas genom stöd från Sida. Nedan kan du läsa om de projekt Jordens Vänner bedriver.

Brasilien

Uru-eu-wau-wau (“folket som spelar flöjt”) är ett ursprungsfolk som kontaktades först på 1980-talet. Det är ett krigarfolk med stark kultur som lever kvar i det 19 000 kvadratkilometer stora reservat som de delar med sina systergrupper. Reservatet blir ständigt invaderat av markspekulanter, illegala guldletare och timmerindustrin, eftersom resten av delstaten börjar bli tom på skogens rikedomar.
Därtill stödjer Jordens Vänner folken i Mapuerareservatet. 2 000 personer från tio olika etniska grupper lever i Mapuerareservaten, som ligger i norra Brasilien. Reservaten är enorma: 5 miljoner hektar. Reservaten ligger än så länge relativt skyddat, men koloniseringsfronten närmar sig snabbt, främst med sojaplanteringar.

Colombia och Ecuador

Chocó är en region som sträcker sig längs hela västra Colombia och ned i västra Ecuador. Projektet som Jordens Vänner stöder här är det största av Jordens Vänners regnskogsprojekt och avser det 2,5 miljoner hektar stora området södra Chocó, kustregnskog i nordvästra Ecuador och sydvästra Colombia. Området bebos av afroamerikaner och urbefolkningarna awa och chachi.
Projektet strävar efter att uppnå ekologiskt hållbar utveckling i regionen genom stärkande av lokala organisationer och produktionssystem. Arbetet påbörjades för 20 år sedan och har varit mycket framgångsrikt. Ledande i detta arbete har varit en av pionjärerna inom “participatory planning”-metodiken, där man utgår från målgruppens egna åsikter om vad som behöver göras och hur det kan genomföras.

Scroll to Top