Slacktivisterna gör uppror på nätet

Aktivismen har gjort en förflyttning, från utomhusaktiviteter som demonstrationer till inomhussittande knapptryckningar på Facebook. Dagens aktivister, eller slacktivister, som de också kallas, föredrar att rädda världen framför datorn utan att behöva släpa sig utanför dörren.
Publicerad i Miljötidningen 5/2012

Aktivism 2.0 innebär att man använder sig av internet, ofta de sociala medierna, för att utöva aktivism. Fördelarna med internetaktivismen är att man kan nå ut till fler, till människor över hela världen, endast med några knapptryck.
Det är ett bekvämt sätt att engagera sig, och försöka påverka i de frågor man bryr sig särskilt mycket om. Kanske nästan lite för bekvämt.
Kritiker menar att även om internet är överlägset för att nå ut till så många personer som möjligt så har den även sina nackdelar. Man kan egentligen inte påverka genom att skriva på digitala namnlistor eller dela länkar på Facebook. Denna typ av aktivism kallas även för ”slacktivism”, från det engelska ordet slacker för en lat person. Andra benämner den som armchair activism (fåtöljaktivism på svenska).
Slacktivismens roll?
Att den kallas slacktivism beror på att man inte behöver lägga ner någon större ansträngning, då det räcker med några knapptryck på tangentbordet.
Andra menar dock på att slacktivismens roll inte är att ersätta den traditionella aktivismen, utan att vara ett komplement. Ett exempel är Greenpeace som under intrången i Forsmark och Ringhals i höstas samtidigt twittrade, både via privata och officiella konton, under hashtaggen #stresstest.
Sociala medier gör det ockå lättare att göra sig hörd, och ta ställning, även om de flesta röster dränks bland alla andra miljontals röster.
Att det globala nätet är såpass ombrett gör det också svårt att mäta effekterna av slacktivismen, vilket också gör det svårt att säga huruvida slacktivismen är effektiv eller ineffektiv.
Ett klick för skogen
På Naturarvets hemsida kan man klicka på en knapp för att stötta skogen. Varje klick sponsras av ett företag. Pengarna går till att skydda gammelskog.
Kony 2012
Kony 2012 är en dokumentärfilm gjord av amerikanska organisationen Invisible Children, som handlar om den ugandiska militärledaren Joseph Kony och hans brott mot mänskliga rättigheter, särskilt tvångsrekryteringen av barnsoldater. Filmen spreds över internet våren 2012 genom nätforum och sociala medier. I skrivande stund har Youtube-filmen nära 95 miljoner visningar. Filmen har anklagats för att vara vinklad.
Vi gillar olika
2010 startade Aftonbladet kampanjen Vi gillar olika, med syfte att ta ställning för mångfalden. Genom att visa sitt stöd ombads man att lägga in en symbol på sin Facebook-profilbild. Den kritiserades från många håll för att vara en tom kampanj.
Bevara oss från gatuvåldet
Efter att en ung man misshandlats till döds i Stockholm 2007 startade Anton Abele Facebook-gruppen Bevara oss från gatuvåldet. På bara några dagar hade gruppen fått över 50 000 medlemmar.
Ida Jonsson

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Scroll to Top