Snabba tåg i hela landet redan om 15 år – Nej till nya vägar, flygplatser och externa köpcentra

Det är bra att nya snabba banor byggs mellan storstäderna och längs Norrlandskusten, men orimligt att de inte skall vara klara förrän om 30 år. Sverige bör satsa 1 procent av BNP på tågen, då kan banorna stå klara redan om 15 år. Det skriver Jordens Vänner i sin remiss till Trafikverkets förslag på investeringar under de kommande tio åren.

– Vi är glada att många järnvägar som Jordens Vänner förespråkat finns med i planen, bl. a nya stambanor mellan storstäderna, fyrspår till Uppsala, dubbelspår till Sundsvall och Norrbotniabanan. Men för alla banor gäller att pengarna bara räcker till att starta byggena. Det håller inte om vi ska klara klimatmålen, säger Mattias Nilsson från Jordens Vänner.
Höghastighetstågen har blivit väsentligt dyrare än planerat. Det är därför bra att Trafikverket nu tagit till sig Jordens Vänners förslag att nöja sig med hastigheten 250 kilometer i timmer. På detta sätt kan investeringskostnaden begränsas utan att restiden förlängs till oacceptabla nivåer. Denna hastighet gör det också rimligt att tågen stannar på fler platser och bidrar till regional utveckling i hela Sverige.

Tyvärr finns det banor och regioner som helt förbises i planförslaget. Det gäller bl. a de regionala banorna Linköping – Kalmar/Västervik, Oskarshamn – Berga, Hultsfred – Nässjö- Halmstad/Vetlanda. Större satsningar behövs också på Kust till Kustbanan och elektrifiering. Dessutom saknas pengar till järnvägsunderhållet.

– Trafikverkets satsning på underhåll är otillräcklig och innebär fortsatt nedmontering av många spår och på sikt nedläggning av vissa. Resurserna för underhåll måste ökas till 16 miljarder kr årligen så att kvaliteten på hela järnvägsnätet uppehålls och stärks, säger Andrea Söderblom-Tay, ordförande Jordens Vänner.
Tågsatsningarna kan gå snabbare om vi omprövar dåliga vägprojekt. Ännu finns tid att stoppa miljardrullningen till t ex Förbifarten, Södertörnsleden och Österleden i Stockholm som kommer att öka vägtrafiken och utsläppen i storstaden där resandet med kollektivtrafik måste prioriteras. Vi säger också nej till stora vägprojekt i Göteborg och ringleder i flera städer landet runt.

– För att klara miljö- och klimatmålen räcker det inte med nya bränslen och mer tågtrafik. Det totala transportarbetet måste också minska. Regeringen måste ompröva fokuset på regionförstoring som ökar transportarbetet. Istället krävs en samhällsplanering för god basservice som kan nås till fots, cykel eller lokal kollektivtrafik i alla samhällen i hela landet, säger Mattias Nilsson.
Jordens Vänner föreslår också satsningar på arbetsplatser för distansarbete, stopp för externa köpcentra, nya bilfria bostadsområden, satsning på biljett och hyrbils/cykelservice på alla stationer mm

Det behövs också styrmedel för att få fler att välja miljövänliga transporter. Höjd flygskatt och vägslitageavgift för lastbilar är nödvändiga. Reseavdragen ska bara gå till de som är tvungna att ta bilen. Investeringar och subventioner till flygplatser måste upphöra.
Läs hela remissvaret.

Scroll to Top