Solidaritetshälsning i coronatider!

I krisens spår flyttar vi vår verksamhet online. Detta är vad vi sa under gårdagens Klimathäng som genomfördes under nya former och ingav en stark känsla av hopp och samhörighet hos oss som deltog. Vi tänker på alla som drabbas på olika sätt av rådande pandemi och uppmanar till solidaritet och medmänsklighet. Samtidigt tror vi att det är viktigt att så många som möjligt fortsätter vara aktiva för klimaträttvisa och rättvis omställning på de sätt som står till buds.

Problemen som fanns före pandemin har ju inte lösts av att vi fått ännu fler problem. I nuläget är det lätt att gripas av nedstämdhet och vi har all anledning att göra det. Samtidigt behöver vi hitta sätt att stötta varandra på och fortsätta finna mening genom vårt dagliga arbete. Därför är forum som Klimathänget essentiella. Mötet idag var fantastisk fint och hoppingivande och möjliggjorde för oss som sitter isolerade i olika hem, gamla som unga, att prata med varandra och finna stöd i varandras sällskap. Aldrig förr har vi varit så isolerade men ändå pratat så mycket med varandra.

På sistone har vårt samhälles skörhet blivit tydlig, och vikten av att skydda de svagaste är nu större än någonsin. Därför måste vi fortsätta arbeta för att motverka att liknande kriser sker igen. Klimatkrisen är en tickande bomb och tyvärr ser det ut som att kriserna blir fler framöver. Men ödet står inte skrivet i stjärnorna, det ligger i vår makt att avgöra vilken framtid vi vill ha. Aldrig förr har vi fått en så tydlig indikation om att vi måste ställa om till ett hållbart samhälle och aldrig förr har en liknande möjlighet till omställning öppnats.

Coronapandemin visar att vi kan göra en stor omställning när det är av nöden tvunget. Nu handlar det om att rädda liv genom att plana ut kurvan av hur många som blir smittade. Men i tider av social distans är det viktigare än någonsin att fortsätta göra saker tillsammans, och därför är det viktigt att vi fortsätter aktivera oss i de former som vi fortfarande kan. Med andra ord, det är viktigt att begränsa fysiska möten, men det betyder inte att möten i sig behöver begränsas. Vi uppmanar alla som vill vara med och kämpa för solidaritet och klimaträttvisa att engagera sig i en befintlig miljögrupp eller vara med och starta upp en ny. Ett forum för att träffa nya personer att starta grupper ihop med är tex. Klimathänget som äger rum på tisdagar kl 16-18 över Zoom. Du behöver ladda ner appen Zoom.us och registrera dig först för att det ska fungera, och även om du inte gjort det förut är det enkelt.

Wolf Biermann sjöng: “Nej, låt dig ej förbrukas, men bruka väl din tid, man hoppas ju på detta att innan kampen börjat vi gett oss utan strid, vi gett oss utan strid.”

Att bruka sin tid väl kanske t ex kan vara att samla fakta via nätet om regeringens stödpaket och om det finns möjlighet att använda det för att driva en grön omställning. Skaffa sig underlag för sina åsikter och att försöka påverka samhället i en mer hållbar riktning. Det gör vi bäst tillsammans, sörj inte, organisera dig!

Låt oss drömma stort, hur kan vi vända krisen till möjlighet?

Vad skulle 300 miljarder i stödpaket kunna användas till för en hållbar grön omställning?

Och vad är en grön omställning?

En ny grön våg och återställande av högre självförsörjningsgrad och beredskapslager?

En tydligare vägvisare till var de hållbara gröna jobben kommer att finnas i framtiden att dela ut till alla som ska välja till gymnasiet eller kurser på högskolor och universitet?

Storsatsning på energisnåla hus och att ställa om även äldre bebyggelse för användning av mer hållbar energi?

Subventioner till att montera solceller på sina fastigheter för elproduktion och även till elnätet?

Tips för den personliga omställningen i stort och smått?

Att lära känna och göra upp med köpprocessen en gång för alla?

Att hantera begäret efter mer, efter nytt, efter att hela tiden förbruka resurser vi inte har?

Att lära sig hur det egna ekologiska fotavtrycket ser ut, via elräkning, bedömning av resmönster, vattenåtgång, köpmönster, mathantering, städvanor mm?

Vi har inte svaren på allt, men vi vet att när vi tagit oss ur denna kris måste vi undvika att springa rakt in i nästa.

Klimathänget Jordens Vänner 17 mars, 2020

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Scroll to Top