Stärkta andinska band trots kriget


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I det konflikthärjade gränslandet mellan Ecuador och Colombia stöttar Jordens Vänner ursprungsbefolkningen i ett unikt miljö- och utvecklingsprojekt. Trots ständiga våldsutbrott planerar nu folken på båda sidor gränsen för ett allt tätare samarbete.

Gränslandet mellan Ecuador och Colombia hör till de artrikaste och mest svårtillgängliga i hela regionen. Området utgör också scen för snart 50-års strider  mellan regeringstrupper, högerextrema paramilitärer och vänstergerillan Farc. Det otillgängliga skogsområdet mot Ecuador är viktigt för gerillan som rört sig fram och tillbaka över gränsen. I tio års tid har Jordens Vänner i Sverige stöttat lokalbefolkningen på båda sidor gränsen via den ecuadorianska samarbetsorganisationen Altropico.
Livsviktiga korridorer
På den ecuadorianska sidan gränsen stöttar Altropico ett samarbete mellan  ursprungsfolken Awas, Chachi, Epera och Pasto liksom afroecuatorianska samhällen och flera bondeorganisationer. Tillsammans administrerar de en korridor från Andernas sluttningar på 4 700 meters höjd ner till Stilla Havets vatten. Korridoren utgörs av ett pärlband av reservat och naturskyddsparker utmed gränsen. Samarbetsprojektet har fått namnet Chiles Mataje Life Corridor.
Sedan tre år pågår en motsvarande process på den colombianska sidan där Pasto, Awa, afrocolombianer och bönder samarbetar för att skapa Rio Guiza Life Corridor. På den colombianska sidan är situationen tuff, inte minst för den största gruppen Awas. Unipa som är en av två huvudorganisationer för Awas på den colombianska sidan räknar med att 60 procent av barnen där är undernärda.
Krigets land
Awas lever under ständiga hot om våld för att de misstänkts samarbeta med motståndarsidan, eller för att de på annat sätt kommer i vägen för den lukrativa kokaodlingen i området. Många har också fallit offer för någon av de tusentals trampminor som Farcgerillan placerar ut för att begränsa militärens rörlighet. Sedan Jordens Vänner besökte den colombianska sidan av gränsen senast, i början av 2009, har minst 80 Awas mördats i konflikten.
Enligt den colombianska veckotidningen Semana som skrev ett långt reportage om Awas den 22 oktober hade tre ungdomar försvunnit den senaste månaden, varav en återfunnits mördad.
Tätare samarbete
Men trots svårigheterna går arbetet med att skydda området och förbättra livsssituationen för de människor som lever där framåt. Den 4-7 oktober träffades över hundra representanter från det ecuadorianska korridorprojektet, i Chical i Ecuador, för att planera för framtiden. På plats fanns också representanter från det colombianska projektet och man beslutade bland annat att de båda korridorprojekten ska knytas tätare till varandra och inleda ett formellt samarbete. Ett nytt möte ska hållas i januari på den colombianska sidan.
Skyddade skogar
Enligt ecuadorianska skogslagstiftningen kan skogsägare få betalt för att bevara skyddsvärd skog. Altropico har genom åren ägnat mycket möda åt att hjälpa samhällen, liksom privata skogsägare, att bli en del av skyddsprogrammen. På så sätt har Altropico hjälpt till att skydda ett område på 125.000 hektar värdefull skog. Sammanlagt genererar projekten statligt stöd på omkring två miljoner kronor årligen till de samhällen och skogsägare som deltar.
Emil Schön

twitter.com/miljotidningen

1 reaktion på ”Stärkta andinska band trots kriget”

  1. Pingback: Flera nya mord på awás i Colombia « Jordens Vänner

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Scroll to Top