Stöd för att säkra gränsskyddet

Artikeln publicerades först i Miljötidningen nr. 2 2014.
Det finns fortfarande folkgrupper som håller sig undan majoritetssamhället i Brasilien, men det görs inte heller några direkta försök till kontakt från det vita samhället. I bland görs aktiva försök till att skydda dessa sista ”fria folk” (povos livres) som de ibland kallas.
Uru-eu-wau-wau folket kontaktades så sent som 1981. Två generationer tillbaks så var man ett nomadiserande folk. Idag lever ungefär 350 individer i fasta bosättningar, utspridda i ett halvt dussin byar i ett territorium av Värmlands storlek. De behöver därför stöd utifrån för att säkra gränsskyddet mot de ständigt förekommande illegala invasionerna.
Integrationstanken som var förhärskande vid tiden för kontakten, visade sig vara svår att genomföra i praktiken, inte minst för att det federala organet FUNAI utövar ett förmyndarskap över urbefolkningarna. Det betyder att risken för passivitet och underordning är stor. Detta i kombination med diskriminering och få arbetstillfällen utanför reservatet, så är utsikterna för integrering små.
De yngre som har viss skolgång och pratar bra portugisiska har ändå vissa möjligheter, men för den äldre generationen är reservatet hemmet och borgen i tillvaron.
För att generera inkomster till byarna krävs försäljning av vissa jordbruksprodukter man odlar själva, liksom paranötter. Men för försäljning på de lokala marknaderna krävs transporter och certifiering och för detta behövs kunskaper och stöd utifrån.
Uru-eu-wau-wau har dock överlevt som folk, även om decimeringen var kraftig på grund av sjukdomar och våld efter den första kontakten. Nu är man i en fas av organisering, kapacitetsutveckling och har utvecklat en skötselplan för territoriet, till skydd av naturtillgångarna och för en hållbar utveckling.
Text: Bosse Johansson
Fakta om stödet från Kanindé
Jordens Vänner är samarbetspartner till Kanindé som stödjer Uru-eu-wau-wau folkets organisering, kapacitetsutveckling och deras utveckling av en skötselplan för territoriet. Stöder leder till att regnskogen skyddas och en hållbar utveckling. Läs mer om Kanindés verksamhet.
Genom ett gåvobevis från Jordens Vänner kan du stödja Kanindés verksamhet.
 

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Scroll to Top