/Stöd oss
Tillsammans gör vi skillnad!
Allt Jordens Vänners arbete för en hållbar och rättvis värld möjliggörs genom gåvor. Med ditt stöd kan vi fortsätta bedriva allt från ungdomsprojekt i Sverige till globala kampanjer och regnskogsbevarande samarbeten tillsammans med urfolksgrupper i Amazonas.

Ditt bidrag går till:

 • Folkbildning kring klimaträttvisa, exempelvis genom workshops på skolor och föreningar runt om i Sverige.
 • Stöd till aktivistgrupper i Sverige, till exempel hjälp med mötesstrukturer, lokaler, tillståndsansökningar, kommunikation, material, metoder, utbildningar och nätverk.
 • Kampanjer i syfte att opinionsbilda och påverka politiker, företag och myndigheter genom namninsamlingar, informationsspridning och demonstrationer. 
 • Internationellt påverkansarbete riktat mot FN och EU tillsammans med våra systerorganisationer i det globala nätverket Friends of the Earth.
 • Skydd av mänskliga rättigheter och unika naturmiljöer i Amazonas regnskogar genom våra internationella samarbetspartners. 
 • Synliggörande av vilseledande marknadsföring bland annat genom utdelningen av Svenska Greenwashpriset – miljörörelsens antipris till årets största miljöförvillare.

Vårt internationella arbete omfattar:

 • Skydd av regnskog och mänskliga rättigheter tillsammans med de urfolksgrupper som bor och verkar där. 
 • Kapacitetsutveckling för ursfolksgruppers organisationer, bland annat medieträning och folkbildning inom rättigheter och politiskt påverkansarbete. 
 • Stärkande av urfolksorganisationer, till exempel med stöd till kultur, kunskapsutbyte mellan generationer, folkgrupper och länder.
 • Stöd till hållbart jord- och skogsbruk som ökar lokalsamhällens makt och möjligheter att motstå klimatförändringarnas konsekvenser. Kunskapsspridning om utmaningarna med att bevara regnskog, bland annat i syfte att påverka svensk handelspolitik. 
 • Stöd till kvinnors och ungas organisering, inflytande och ledarskap.
 • Lokalt och globalt motstånd mot multinationella företags kränkningar av miljö och mänskliga rättigheter.

Så används dina pengar

Vår verksamhet kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll vilket innebär att minst 75 procent av de insamlade pengarna går direkt till ändamålet. Hos oss går hela 90 procent av pengarna direkt till arbetet för klimaträttvisa (av resterande procent är 9% administrationskostnader och 1% insamlingskostnader). Utöver gåvor och medlemsavgifter finansieras vår verksamhet av projektpengar från myndigheter och stiftelser.