Så används dina pengar

Hela Jordens Vänners verksamhet 

Vår verksamhet kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll vilket innebär att minst 75% av de insamlade pengarna går till ändamålet, hos oss går hela 88% av pengarna direkt till arbetet för klimaträttvisa (9% är administrationskostnader och 3% är insamlingskostnader). Utöver gåvor och medlemsavgifter finansieras vår verksamhet av projektpengar från myndigheter och stiftelser. 


Fokus på Amazonas 

Regnskogar är unika ekosystem av stor vikt för planetens välmående. Vi skyddar regnskog tillsammans med de ursprungsfolk som bor och verkar där. I samarbete med Altropico och Kanindé arbetar vi med några av de idag mest utsatta ursprungsfolksgrupperna i Colombia, Ecuador och Brasilien. Ditt stöd är avgörande för att människor ska kunna kräva sina rättigheter och försvara sin mark mot illegal skövling och anlagda bränder.

 

I stora drag arbetar vi med:

  • Kapacitetsutveckling för ursprungsfolkens organisationer, tex medieträning, utbildning inom rättigheter och politiskt påverkansarbete. 
  • Stärka ursprungsfolkens organisationer, tex, stöd till traditionell kultur, kunskapsutbyte mellan generationer, mellan folk och mellan länder; stöd till kvinnogrupper för ökad jämställdhet och ökade möjligheter till självförsörjning och autonomi. 
  • Ökad matsuveränitet och motverkande av landgrabbing för att möjliggöra att människor kan bo kvar på sina traditionella landområden samt vara resilienta mot klimatförändringar.
  • Insamlande av betydande kunskaper kring utmaningar med att bevara regnskog och spridning av dessa inom Sverige, bland annat i syfte att påverka svensk handelspolitik
Scroll to Top