Så används dina pengar

Säker insamling med 90-konto

Vår verksamhet kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll. För att få ha 90-konto måste minst 75% av de insamlade pengarna går till ändamålet. Hos oss går hela 88% av pengarna direkt till arbetet för klimaträttvisa (9% är administrationskostnader och 3% är insamlingskostnader). Utöver gåvor och medlemsavgifter finansieras vår verksamhet av projektpengar från myndigheter och stiftelser. 

Insamling för Amazonas

Regnskogar är unika ekosystem av stor vikt för planetens välmående. Vi skyddar regnskog tillsammans med de ursprungsfolk som bor och verkar där. I samarbete med Altropico och Kanindé arbetar vi med några av de idag mest utsatta ursprungsfolksgrupperna i Colombia, Ecuador och Brasilien. Ditt stöd är avgörande för att människor ska kunna kräva sina rättigheter och försvara sin mark mot illegal skövling och anlagda bränder.

Med hjälp av ditt bidrag kan vi:

  • Bevara regnskogen: i samarbete med urfolksgrupper och lokala organisationer arbeta för att identifiera illegal aktivitet såsom avverkning, gruvdrift och jordbruk.
  • Utkräva rättigheter: bidra med juridiskt stöd för att säkerställa att ordentliga utredningar tillsätts vid illegala skövlingar, mord och territorieöverträdelser.
  • Sätta press: hjälpa till med att synliggöra situationen i Amazonas – och därmed sända ett tydligt budskap till makthavare runt om i världen om att skövlingen måste upphöra.

Insamling till hela vår verksamhet

Med en gåva till hela vår verksamhet bidrar du bland annat till:

  • Projekt där unga engagerar unga för klimaträttvisa.
  • Att urfolksgrupper kan fortsätta arbeta för sina rättigheter och för att bevara regnskogen de lever i.
  • Folkbildningsarbete med ett stort antal aktiviteter och evenemang för att uppmärksamma klimatfrågan och sociala orättvisor.
  • Opinionsarbete för att sätta press på företag, politiker och makthavare.
  • Samarbeten mellan gräsrotsorganisationer världen över genom nätverket Friends of the Earth.

Tack för att du är med och bidrar till en mer miljö- och klimaträttvis värld. Allt vårt arbete bygger på personer som dig!

Logga 90 konto
Scroll to Top