Skydda regnskog

En gåva för regnskogen och dess beskyddare

Läget i Amazonas är kritiskt, regnskog skövlas i en högre takt än någonsin tidigare. De urfolk som lever i och av skogen utsätts för allt fler intrång och attacker, samtidigt som kampen för att skydda de egna territorierna blir allt svårare.

Jordens Vänner har en unik roll där vi genom samarbete med urfolksorganisationen Kanindé är den enda internationella organisation som verkar i delar av brasilianska Amazonas. Med hjälp av din månadsgåva kan vi bland annat:

  • Bevara regnskogen: i samarbete med urfolksgrupper och lokala organisationer arbeta för att identifiera illegal aktivitet såsom avverkning, gruvdrift och jordbruk.
  • Utkräva rättigheter: bidra med juridiskt stöd för att säkerställa att ordentliga utredningar tillsätts vid illegala skövlingar, mord och territorieöverträdelser.
  • Sätta press: hjälpa till med att synliggöra situationen i Amazonas – och därmed sända ett tydligt budskap till makthavare runt om i världen om att skövlingen måste upphöra

Vill du swisha ett bidrag? Då är numret 1232789949

Din gåva gör skillnad!

pure-avipi

 

 

GDPR och policy för hantering av personuppgifter
De personuppgifter vi får om dig används i första hand för att vi ska kunna ta emot din gåva och berätta för dig om vilka resultat som uppnåtts. Dina personuppgifter kan även komma att användas för marknadsföring, och för att hitta nya sätt att kommunicera och interagera med dig och andra som stödjer vårt arbete för miljö och solidaritet. Vi lämnar inte ut dina uppgifter till tredje part – utan endast till dem vi har samarbete med, eller är skyldiga att rapportera till. Läs mer om dina rättigheter och vår behandling i den fullständiga policyn: Policy Hantering av personuppgifter

 

Scroll to Top