Spontangåva

All Jordens Vänners verksamhet möjliggörs genom gåvor. Jordens Vänner har 90-konto, vilket betyder att vår verksamhet granskas av Svenska Insamlingskontroll och att dina gåvor garanterat används till rätt ändamål.
Du väljer själv om pengarna ska gå till hela Jordens Vänners verksamhet eller specifikt till skydd av regnskog och ursprungsfolkens rättigheter i Latinamerika.
Enklast är nog att använda formuläret här nedanför, men du är också varmt välkommen att bidra direkt till vårt 90-konto, pg 90 04 74-8. För dig som föredrar swish, så kan du skänka till hela Jordens Vänners verksamhet på swishnummer 1239004748 och till skydd av regnskog på 1232789949.

Tack för ditt stöd!

 

 

GDPR och policy för hantering av personuppgifter

De personuppgifter vi får om dig används i första hand för att vi ska kunna ta emot din gåva och berätta för dig om vilka resultat som uppnåtts. Dina personuppgifter kan även komma att användas för marknadsföring, och för att hitta nya sätt att kommunicera och interagera med dig och andra som stödjer vårt arbete för miljö och solidaritet. Vi lämnar inte ut dina uppgifter till tredje part – utan endast till dem vi har samarbete med, eller är skyldiga att rapportera till. Läs mer om dina rättigheter och vår behandling i den fullständiga policyn: Policy Hantering av personuppgifter.

 

Scroll to Top