Spontangåva

En gåva för en hållbar, rättvis framtid

Vi befinner oss i en märklig och svårnavigerad tid av klimatförändringar, sociala orättvisor och utrotning av biologisk mångfald. Men vi befinner oss samtidigt i en tid av stort engagemang och möjlighet att bygga en mer rättvis, hållbar och holistisk framtid.

Med din gåva bidrar du bland annat till:

  • Projekt där unga engagerar unga för klimaträttvisa.
  • Att urfolksgrupper kan fortsätta arbeta för sina rättigheter och för att bevara regnskogen de lever i.
  • Folkbildningsarbete med ett stort antal aktiviteter och evenemang för att uppmärksamma klimatfrågan och sociala orättvisor.
  • Opinionsarbete för att sätta press på företag, politiker och makthavare.
  • Samarbeten mellan gräsrotsorganisationer världen över genom nätverket Friends of the Earth

Använd formuläret nedanför eller swisha din gåva direkt till:

  • Hela Jordens Vänners verksamhet: 1239004748
  • Skydd av regnskog: 1232789949.

Tack för att du är med och bidrar i kampen för klimaträttvisa. 

Berta Cáceres, Honduras.

 

 

GDPR och policy för hantering av personuppgifter

De personuppgifter vi får om dig används i första hand för att vi ska kunna ta emot din gåva och berätta för dig om vilka resultat som uppnåtts. Dina personuppgifter kan även komma att användas för marknadsföring, och för att hitta nya sätt att kommunicera och interagera med dig och andra som stödjer vårt arbete för miljö och solidaritet. Vi lämnar inte ut dina uppgifter till tredje part – utan endast till dem vi har samarbete med, eller är skyldiga att rapportera till. Läs mer om dina rättigheter och vår behandling i den fullständiga policyn: Policy Hantering av personuppgifter.

 

Scroll to Top