Testamentera

Låt ditt engagemang gå i arv

Genom att testamentera till Jordens Vänner bidrar du till vårt arbete för framtida generationers möjlighet att växa upp i hållbar, rättvis värld.

Att skriva sitt testamente behöver inte alls vara komplicerat men har du har det minsta tvivel om hur du skall gå tillväga är det säkrast att du rådgör med en jurist.

Hur skriver jag in Jordens Vänner i testamentet?

Följande uppgifter behöver finnas med om Jordens Vänner:

Organisationens namn: Jordens Vänner
Organisationsnummer: 855100-9882
Postadress: Jordens Vänner, Box 7048, 402 31 Göteborg

Vad ska mitt testamente innehålla för att vara giltigt?

Själva testamentet ska vara skriftligt, undertecknat av dig och daterat. Två vittnen, måste se testamentet och närvara när du skriver under. De måste vara medvetna om att det är ett testamente de ser, men de behöver inte veta något om innehållet i testamentet. Vittnena måste bara minst femton år och känna dig så pass väl att de kan intyga att du var vid dina sinnens fulla bruk när testamentet skrevs. Vittnena får inte vara förmånstagare i testamentet eller ha nära släktband till dig.

Kan jag ändra ett existerande testamente

Har du sedan tidigare upprättat ett testamente är det inga svårigheter att ändra det. Du har rätt att ändra ditt testamente när du vill och hur du vill. Även när det gäller att ändra ett nuvarande testamente kan det vara bra att anlita en juridiskt kunnig person så att det förblir giltigt. Du får exempelvis inte stryka över eller ändra befintlig text, då testamentet blir ogiltigt. Det bästa sättet att ändra ett testamente är att riva sönder det gamla och skriva ett helt nytt, då är du helt säker på att det inte blir några missförstånd.

Har du frågor?

Har du fler frågor eller synpunkter kring vårt arbete i allmänhet eller i relation till ditt testamente är du alltid välkommen att kontakta kansliet.

Tack för att du är med och bidrar i kampen för klimaträttvisa. 

Låt ditt engagemang gå i arv
Scroll to Top