Testamentera

Vi får ibland frågor från våra medlemmar om hur man skall gå tillväga om man vill testamentera hela, eller delar, av sitt arv till oss. Det gläder oss naturligtvis, för det ser vi som ett kvitto på att vi har gjort ett bra jobb. Samtidigt måste man noggrant tänka igenom sitt testamente och skriva det så att inga tveksamheter uppstår den dagen då testamentet blir aktuellt.
Att skriva sitt testamente behöver inte alls vara komplicerat eller invecklat men om du har det minsta tvivel om hur du skall gå tillväga är det säkrast att du rådgör med en advokat eller annan auktoriserad och sakkunnig jurist eftersom det viktigaste med ditt testamente är att det är entydigt och korrekt i juridisk mening.

Vad är ett testamente?
I ett testamente talar man om för eftervärlden hur man vill fördela sina tillgångar när man är borta. Då är det din vilja som gäller, och ingen annans. Har du inget testamente som berättar hur dina tillgångar ska fördelas efter din bortgång gäller arvsordningen. Enkelt uttryckt så fungerar arvsordningen så att om du är gift vid din bortgång är det i första hand din make/maka som ärver dina tillgångar. Gemensamma barn får ut eventuella tillgångar först efter att båda föräldrarna gått bort. Om inga andra släktingar finns tillfaller dina tillgångar i slutändan Allmänna Arvsfonden.
Om man har bestämt sig för att testamentera delar av sina tillgångar bör man skriva ett testamente så snart som möjligt. Dessvärre är ju omständigheterna så att man inte styr över sin egen bortgång och det är alltså bra att skriva ett testamente även om man är relativt ung och frisk och har många år kvar att leva. Ditt testamente är då en försäkring på att dina tillgångar fördelas efter dina önskningar, vilket ingen kan ifrågasätta, och inte efter allmänna juridiska regler.
Som tidigare nämnts är ett testamente en viktig juridisk handling och det kan vara förståndigt att använda fackmässig hjälp när man skall formulera det. Annars kan i sämsta fall ditt testamente i de fall det föreligger oklarheter förklaras ogiltigt.

Vad ska ditt testamente innehålla för att vara giltigt?
För att få hjälp med ditt testamente kan du exempelvis besöka din bank och där få hjälp av en jurist. Även personer på advokat- och begravningsbyråer i din stad kan hjälpa dig. Men tänk på att förbereda ditt besök genom att noga tänka igenom och skriva ned vad du äger och vem du vill ska få ärva vad.
Själva testamentet ska sedan vara skriftligt, undertecknat av dig och även daterat. Två personer, så kallade vittnen, måste även se ditt testamente och närvara samtidigt vid själva bevittnandet. De måste också vara varse om att det faktiskt är ett testamente de ser, men de behöver inte veta något om innehållet i testamentet. Vittnena ska vidare känna dig relativt väl, så väl så att de kan intyga om att du är vid dina sinnens fulla bruk. De skall vara minst femton år och de får inte vara förmånstagare i ditt testamente eller ha några nära släktband till dig.
Följande uppgifter behöver finnas med om Jordens Vänner som mottagare av arv:
Organisationens namn: Jordens Vänner
Organisationsnummer: 855100-9882
Postadress: Jordens Vänner, Box 7048, 402 31 Göteborg

Kan jag ändra mitt testamente så att det inkludera Jordens Vänner?
Har du sedan tidigare upprättat ett testamente är det inga svårigheter att ändra det. Du har rätt att ändra ditt testamente när du vill och hur du vill. Har du upprättat ett testamente för många år sedan kan det vara läge att se över det igen då mycket kan ha hänt i livet sedan det skrevs. Men, även när det gäller att ändra sitt nuvarande testamente kan det vara på sin plats att anlita en juridiskt kunnig person så att det förblir giltigt. Du får exempelvis inte stryka över eller ändra befintlig text, då testamentet blir ogiltigt. Det bästa sättet att ändra ett testamente är att riva sönder det gamla och skriva ett helt nytt, då är du helt säker på att det inte blir några missförstånd.
Med undantag av dina eventuella barns rätt till så kallad laglott, det vill säga hälften av barnens arvslott, kan du testamentera dina tillgångar till vem du vill eller till vilka ändamål du vill. Det innebär andra fysiska eller juridiska personer så som privatpersoner, föreningar, stiftelser, kommuner eller annan verksamhet du vill stödja.

Tack!
Med ditt arv till Jordens Vänner är du med och stödjer oss i vårt arbete. Det innebär att dina pengar kommer att motverka den svenska och globala miljöförstöringen, motverka orättvisor i samhället, stödja arbetet för ursprungsfolkens rättigheter i Amazonas och stödja svenska matproducenters makt över sitt eget arbete - för att nämna några saker.
Har du fler frågor eller synpunkter kring vårt arbete i allmänhet eller i relation till ditt testamente är du alltid välkommen att kontakta kansliet. Du är naturligtvis också välkommen att kontakta oss via vanlig post till adressen: Jordens Vänner, Box 7048, 402 31 Göteborg.

Tack för att du stödjer Jordens Vänner med ditt arv.

Scroll to Top