Bli medlem

Genom att bli medlem i Jordens Vänner stödjer du arbetet för en hållbar omställning och social rättvisa, globalt såväl som lokalt. Dessutom blir du en del av en av världens största folkrörelser, Friends of the Earth International, och kan engagera dig lokalt, nationellt och internationellt om du vill.

Alla medlemmar får Miljötidningen 4-5 gånger per år. Om du vill engagera dig i en sakfråga eller i en lokalgrupp, så hittar du dessa här på hemsidan. Du kan också kontakta kansliet, så hjälper vi dig att komma i kontakt med rätt person!

Medlemskapet kostar 290 kr per år eller 22 kr per månad. Ungdomsmedlemskapet för dig under 26 år kostar 145 kr per år. Medlemskap för hela familjen finns också, och det kostar 360 kr per år eller 27 kr per månad.

Du blir medlem genom att använda formuläret här nedanför. Hjärtligt välkommen som medlem!

Detta gäller för dig som årsbetalande medlem

  • Medlemskap - 290 kr per år.
  • Ungdomsmedlemskap för dig under 26 år - 145 kr per år. 
  • Familjemedlemskap för alla i hushållet - 360 kr per år.
  • Du godkänner vår personuppgiftspolicy.
  • Du är medlem i ett kalenderår och får alla årets nummer av Miljötidningen.
  • Efter att ditt medlemskap löpt ut måste du aktivt förnya det för att fortsätta vara medlem.
  • Du väljer om dina pengar ska öronmärkas för internationellt arbete eller om de ska gå till hela Jordens Vänners verksamhet.
Scroll to Top