Stoppa finansieringen av illegal palmolja

Bumitama dagbok av förstörelse, pressmeddelande Jordens Vänner Europa. Europeiska och amerikanska banker och pensionsfonder måste sluta finansiera illegal palmolja och skogsavverkning, enligt Jordens Vänner Europa. Nya rön visar att Bumitama Agri, en indonesisk palmoljeföretag och mottagare av finansiellt stöd från ett flertal europeiska och amerikanska finansiärer, fortsätter att skövla marken och bedriva olaglig palmoljeplantager i västra Kalimantan, Indonesien, trots löften att stoppa verksamheten.  [ 1 ]

Förra året åtog sig Bumitama att sluta skövla skogarna i sin Ladang Sawit Mas ( LSM ) plantage, som svar på påtryckningar från civil samhället [ 2 ] och klagomål från RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil) . Jordens vänner Europa:s ” Dagbok av förstörelse ” presenterar satellitbilder som visar Bumitama fortsätter att schakta mark. Bumitama har också offentligt medgett sitt Golden Youth plantage inte har lagliga tillstånd på plats – trots att produktionen fortsätter, vilket innebär  illegal palmolja i distributionskedjan för köparna, inklusive Wilmar International och IOI Corporation.
Anne van Schaik, sustainable finance campaigner Europeiska Jordens Vänner: ” Bumitama väljer att medvetet vilseleda investerare, intressenter och allmänheten . Trots upprepade löften, de fortsätter att skövla mark, och producera palmolja på en illegal planteringen.”
Europeiska banker , däribland HSBC , Deutsche Bank och Rabobank, håller € 4.560.000 i aktier och har gett ut 125.860.000 € i lån till Bumitama sedan 2010. Rabobank har inlett diskussioner med Bumitama men än så länge utan konkreta resultat på fältet.

Jordens vänner Europa uppmanar europeiska banker och investerare att omedelbart hålla inne alla finansiella tjänster från Bumitama och uppmanade global handelsföretaget Wilmar International, en stor köpare från Bumitama, att offentligt säga upp alla avtal med företaget. Anne van Schaik fortsatt citat: ” Tiden för prat är över  Bumitama har visat att de varken tar deras finansiärer, kunder, eller deras egna löften på allvar. Finansiärer i Europa och USA behöver avyttra och stoppa sina finansiella tjänster till Bumitama. Palmoljehandlare, som Wilmar, måste offentligt säga upp avtal med Bumitama. ”
Det finns pågående internetkampanjer i Tyskland och Nederländerna riktade mot Amundi, Deutsche Bank och Rabobank [ 3 ].

Fotnoter

[1] Bumitama’s diary of destruction, March 2014: http://www.foeeurope.org/bumitama_diary_destruction_250314
[2] Commodity Crimes:  Illicit land grabs, illegal palm oil, and endangered orangutans, Friends of the Earth Europe, November 2013: http://www.foeeurope.org/commodity-crimes-211113
[3] Wilmar still needs to clean up its act: http://www.foeeurope.org/wilmar_clean_up_act_10022014
Pressmeddelandet på engelska Jordens Vänner Europa
Läs mer om Wilmar som bland annat AP fonderna har investerat i:
Landgrabbing och svenska pensionspengar.
Aftonbladet Debatt Svenska pensionspengar hotar småbönder i Afrika.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Scroll to Top