Stor oro efter regeringens ja till kärnbränsleförvar utan visad säkerhet

Pressmeddelande Publicerad: 2022-01-27 17:39 CET 

Metoden med kopparkapslar som slutförvar av kärnavfall får godkänt utan villkor om mer forskning, det meddelade regeringen sent under torsdagen. Detta trots de många varningar om att metoden inte är tillförlitlig. Beskedet väcker stor oro hos Jordens Vänner och Miljöorganisationernas Kärnavfallsgranskning (MKG) i och med de betydande miljöskador ett osäkert slutförvar riskerar orsaka.

– Det handlar om att slutförvara tusentals ton av högaktivt avfall som är farligt i hundratusentals år. Att regeringen ger klartecken trots de stora frågetecken som finns kring metoden och den långsiktiga säkerheten är anmärkningsvärt, säger Johan Swahn, kanslichef på MKG.

I Sverige har processen med att ta fram ett säkert försvarssystem för avfall från använt kärnbränsle pågått sedan 70-talet. I Finland har ett kärnbränsleförvar med samma metod redan börjat byggas, men i SKB:s så kallade LOT-försök – där kopparkapslar tagits upp efter 20 år – har man sett att dessa redan börjat korrodera. Oberoende forskare har också varnat för att det finns en risk att kapslarna går sönder redan efter några hundra år, något som strider emot behovet av en långsiktighet där säkerheten behöver kunna garanteras i minst 100 000 år. Regeringen hänvisar till Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, som säger att slutförvaret kan bli tillräckligt säkert även om kopparkapslarna inte fungerar exakt som de ska. Mark- och miljödomstolen ansåg i sin prövning att osäkerheten kring metoden är för stor. Miljöminister Annika Strandhäll meddelade under torsdagens presskonferens att regeringen trots detta är trygga i beslutet, men att de välkomnar framtida utveckling av förvarsmetoden.  

– Men ny forskning är inte en förutsättning för att metoden ska användas, kommenterade Annika Strandhäll.

Att regeringen trots riskerna nu säger ja menar Johan Swahn innebär att man riskerar både miljö och ekonomiska resurser:

– Det troliga scenariot blir nu att industrin kommer orsaka stora ingrepp i miljön samt investera pengar från kärnavfallsfonden i en slutförvarsmetod som kan komma att kasseras då forskningen om riskerna med kopparkorrosion kommer att fortsätta.
 

Presskontakt: Johan Swahn, kanslichef på Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, 070 467 37 31

Se www.mkg.se för mer information. 

MKG är ett samarbete mellan Naturskyddsföreningen, Jordens Vänner, Fältbiologerna, m.fl.

Scroll to Top