Storas dotterbolag fällt för bedrägeri

Stora Ensos dotterbolag, skogs- och massaföretaget Veracel, har dömts i brasiliansk domstol bland annat för bedrägeri. Detta efter att företaget olagligt mutat in och avverkat områden som inte ingår i företagets köpekontrakt och som är avsedda för den brasilianska landreformen.
 
Foto: Chris Lang
Publicerad i Miljötidningen 3/2011

 
Veracels pappersmassafabrik i Bahia.
Domaren Afranio de Andrade Filho i Eunápolis, delstaten Bahia, konstaterade den 18 april, att Veracel agerat medvetet vid avverkningen och att företaget dessutom planterat eucalyptus i området utan de miljötillstånd som krävs för den typen av monokulturer. Domaren dömde att de ianspråktagna områdena, två stycken, liksom tre plantager, skulle återlämnas till företaget Suprema Emprendimientos Rurales y Participaciones.
Pengatvätt, skatteflykt, korruption
Veracel samägs av svensk-finska Stora Enso och brasilianska Fibria, världens största producent av blekt eucalyptusmassa. I åtalet ingick även anklagelser om pengatvätt, skatteflykt och korruption. Företaget har tidigare dömts för att ha avverkat atlantregnskog olagligt, liksom att ha underlåtit att nyplantera skog. Företaget har också använt bekämpningsmedel på mark som är avsedd för regnskogsrestaurering, vilket i gjort att många inhemska trädslag inte kunnat återhämta sig.
Miljödomstolen i Eunápolis klagar uppgivet på att den inte har resurser nog att hantera alla lagöverträdelser av Veracel. Miljötidningen har också skrivit tidigare (MT 1/2011) om hur Veracel fick sin FSC-licens (en miljömärkning för skogsbruket) på ett oriktigt sätt.
Stora Enso kritiseras i Uruguay
Även i Uruguay drar Stora Enso fram som en ångvält. Där samäger företaget Montes del Plata, vilket är landets största skogsägare med omkring 250.000 hektar skog. Av detta är 140.000 hektar planterat med monokulturer av tall och Eukalyptus. Plantagerna har tvingat bort människor från sina hem och torkat ut flera vattenkällor och därmed tvingat bort ytterligare familjer.
I Uruguay är Stora Enso främsta måltavla för miljöorganisationernas försök att motverka ohållbart skogsbruk och ett av de främsta exemplen på hur allt mer mark koncentreras i ett fåtal utländska storbolags ägo. På tio år har markpriserna skenat och av landets 16 miljoner hektar har 3 miljoner hektar snabbt hamnat i multinationella bolags händer.
På Stora Ensos bolagsstämma i Helsingfors i april framförde Jordens Vänner och MST en protest mot företagets agerande i Latinamerika. På plats fanns bland andra Marcelo Duraö Fernandes från MST.
Emil Schön
Swedwatch arbetar med en rapport om Stora Ensos agerande i Uruguay.
 

Miljötidningen på Twitter: @miljotidningen

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Scroll to Top