Storföretagens bristande ansvar

Visste du att svenska Vattenfall 2012 krävde 65 miljarder i skadestånd efter att Tyskland beslutat att fasa ut kärnkraft? Eller att australiensiska Aura Energy 2019 stämde Sverige på 17 miljarder efter beslutet att sluta med uranbrytning? Samtidigt som det demokratiska utrymmet krymper på många platser i världen får multinationella företag, banker, kapitalförvaltare och riskbolag en allt större roll i beslut som fattas kopplade till både mänskliga rättigheter, klimat och miljö.

Kol- och oljeföretag deltar på FN:s klimattoppmöten och har lobbyister på plats under EU-förhandlingar. Genom internationella institutioner som Världsbanken och World Trade Organization (WTO) ges företag möjlighet att bestämma spelreglerna när det kommer både till handel och demokrati. Den ökande företagsmakten avspeglas också i de handelsavtal som förhandlas och sluts mellan EU och andra delar av världen. En central mekanism i dessa handelsavtal är lagklausulen Investor-State Dispute Settlement, ISDS. ISDS ger företag rätt att stämma regeringar som genom ny lagstiftning påverkar företagets ekonomiska vinst.

De juridiska processerna är så kostsamma att bara hotet att ställas inför domstol ofta får regeringar att dra tillbaka sina lagförslag. Jordens Vänner arbetar både nationellt och internationellt med att folkbilda och opinionsbilda för att få upp medvetenheten om den stora påverkan storföretag och handelsavtal har på klimat, miljö och mänskliga rättigheter.

Smutsiga pensionspengar

Över hälften av världens börser utgörs av pensionspengar. I Sverige har Jordens Vänner genom nätverket Schyssta pensioner varit med och påverkat Första och Andra AP-fonden (som förvaltar våra pensionspengar) att sälja sitt innehav i fossilindustrin. Hösten 2021 skickade vi tillsammans med 21 andra organisationer och 3000 individer in en FN-anmälan av AP-fonderna. Läs mer här.

Svenska Greenwashpriset

Vi arbetar också för att uppmärksamma och anmäla falsk marknadsföring (greenwashing) bland annat genom att informera om vad som är tillåtet i reklam och hur du kan gå tillväga för att anmäla falsk marknadsföring. Varje år delar vi dessutom ut antipriset Svenska Greenwashpriset till det företag, organisation eller person som röstas fram som årets greenwashare. På så sätt skapar vi debatt om greenwashing, marknadsföring och företagsansvar. Läs mer här.

Samarbete internationellt

Tillsammans med Friends of the Earth Europe och våra systerorganisationer i andra europeiska länder granskar vi kritiskt EU:s politik och nyliberala agenda, däribland förhandlingarna om införandet av ISDS i olika handelsavtal. Samtidigt lyfter vi konkreta exempel på företags överträdelser av mänskliga rättigheter och miljö och dess koppling till den politiska utvecklingen i olika länder i samarbete med våra internationella partners. Vi samverkar med över 200 andra organisationer samt Friends of the Earth International för ett bindande FN-fördrag kring företags ansvar för brott mot mänskliga rättigheter.

Jordens Vänner vill se ett system där företag omfattas av regler och människor har rättigheter. Vi vill att klimat, miljö och mänskliga rättigheter alltid prioriteras framför företags ekonomiska vinster.

Vill du engagera dig tillsammans med oss? Kontakta vår aktivistgrupp: foretagsmakt@jordensvanner.se

Läs mer om ISDS

Läs mer om FN bindande fördrag för storföretag

Scroll to Top