Alla hjälper till när vattenprojekt blir verklighet

Det har gått några månader sedan vattenprojektet i Piedra, Muisne, drog igång. Det som slagit oss mest är hur hårt alla jobbar, kvinnor som män, alla bidrar till projektet.

Vi har gjort enkäter för att utvärdera eventuella skillnader i levnadsstandard efter att samhället fått rent vatten. I varje by där systemet implementeras behövs en styrelse som kontrollerar hur vattensystemet sköts. I styrelsen ingår en ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör, och tekniker. Målet är att dela upp ansvarsområdena mellan kvinnor och män för att stärka jämställdheten. Bland arbetsuppgifter ingår allt från att se till att befolkningen betalar månadskostnaden för systemet till att sköta nödvändiga reparationer. Vidare ska teknikern med jämna mellanrum sanera vattentankarna så att vattnet fortsatt håller god kvalitet.

Kvinnor och män jobbar tillsammans för det nya vattensystemet. Foto: Elin Carlsson.

Floden som befolkningen får sitt vatten från idag. Foto: Elin Carlsson.

Invånarna i byn har också blivit indelade i olika arbetsgrupper för att undvika att ta för mycket av deras egen arbetstid. En del utav förutsättningarna för projektet är att samhället ska engagera sig och själva genomföra det arbete som behövs för att vattensystemet ska kunna installeras. Det är ett tungt arbete de har genomfört och har framför sig eftersom allt görs manuellt. Det var menat att en man som ställt upp i kommunvalet skulle hjälpt till med en grävmaskin men det löftet hölls tyvärr inte. För närvarande har de smält och limmat samman rören och håller på att gräva de diken som behövs för att få ner rören. Totalt är det ungefär åtta kilometer dike som behöver grävas och en del av sträckan går genom regnskogen. Detta för att nå den rena vattenkällan och därifrån transportera vattnet till alla som bor i Piedra. Såklart görs allt arbete med syfte att inte skada någon natur eftersom vegetationen behövs för att säkra vattentillförseln, speciellt i ett föränderligt klimat som detta.

Den nyvalda vattenstyrelsen i Piedra, Muisne. Foto: Elin Carlsson.

För oss som har kommit nära befolkningen i Piedra känns det glädjande att veta att de snart kommer att slippa hämta vatten från den smutsiga floden. När vi intervjuade befolkningen för enkäterna framgick det flera gånger att vattnets bristande kvalitet orsakat såväl hudåkommor som diarré hos barn. I grannbyn, Palma Real, där vattensystemet installerades för ett år sedan, vittnar flera om att denna problematik minskat. Det faktum att de numera har kranar i sina kök innebär dessutom en arbetslättnad. Detta är en stor förändring i deras vardagsliv då de slipper gå upp tidigt, då floden är som minst förorenad, för att hämta familjens dagliga vattenbehov.

Tanja Shokrai, Elin Carlsson & Ingel Hirv

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Scroll to Top