Stort intresse för klimatinformatörsutbildningen

Informatörsutbildningnov201417 personer deltog i Jordens Vänners utbildning för klimatinformatörer den 15 och 16 november i Göteborg. Under två heldagar diskuterade vi klimatfrågor, gjorde workshopövningar för varandra och övade på att presentera ämnet klimat.
De 17 personer som gick utbildningen är nu redo att själva hålla i klimatworkshops för skolungdomar. ”Det är så roligt att så många visar intresse för vår informatörsverksamhet och själva vill bli klimatinformatörer och sprida ordet. Vi ser att intresset har ökat den senaste tiden, både från skolor och från unga.” säger Maria, Utbildningsledare på Jordens Vänner.
Jordens Vänner informatörsverksamhet har funnits sedan 2009 och uppkom spontant när unga ville väcka intresse för klimatfrågan på skolor. Idag finns informatörer i Göteborg, Stockholm och Visby och det genomförs i genomsnitt en workshop i veckan. Vid varje workshop möter informatörerna runt 25 elever och diskuterar klimatfrågor, det gör att vi når väldigt många om året.
De senaste åren har vi arbetat hårt för att mångfalden i vår engagerade grupp av informatörer ska öka. Därför var det extra kul att gruppen som deltog i utbildningen tillsammans kunde runt 10 språk. ”Alla hade olika bakgrunder och kunskaper och alla var lika välkomna. Mångfalden i gruppen gjorde att vi fick många infallsvinklar och det gör att vi tillsammans förstår ämnet klimaträttvisa bättre” Säger Amina-Bahja, Projektledare på Jordens Vänner.
Informatörsutbildningnov2014.2

Uppdraget som informatör är också viktigt ur ett sociokulturellt perspektiv. ”Det är fint att se hur informatörsverksamheten som plattform knyter samman personer med olika bakgrunder, det är särskilt viktigt då vi som organisation har som mål att spegla samhällets mångfald av bakgrunder och erfarenheter” säger Amina-Bahja, Projektledare på Jordens Vänner. Safoat, en av deltagarna under utbildningen har bott i Sverige i 7 månader och kommer från Syrien, ”att leda workshops och engagera mig med Jordens Vänner är ett sätt för mig att öva på svenska och träffa nya människor”.

Är du också intresserad av att bli informatör och att gå en utbildning i vår? Kontakta: Maria Pettersson maria.pettersson@jordensvanner.se och läs mer på sidan Bli klimatinformatör.
Är du intresserad av att boka en workshop med våra klimatinformatörer på din skola eller organisation? Kontakta: Amina-Bahja Ekman amina.ekman(a)jordensvanner.se och läs mer på sidan Boka klimatworkshop.

Dela gärna vår kamp!

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *