Svagt framåt för GMO-majs

Under 2011 har den samlade ytan som odlas med GMO-grödor i Europa ökat något. Största ökningen beror på en generellt stor majsodling i Spanien, där den mesta GMO-majsen finns. Tack vare motståndet odlas bara 0,1 procent av Europas jordar med GMO-grödor.
 
I Spanien odlas mycket vanlig majs, men även den största andelen av Europas GMO-majs. Foto: Jesu d´Alange/Flickr-Creative commons

 
Sedan BASF i januari beslöt sig att överge Europa och skrota sin Amflora-potatis finns bara en enda godkänd GMO-gröda som får odlas. Det är Monsantos majssort MON810. Sammanlagt odlades den på drygt 114.000 hektar under 2011, en ökning från drygt 82.000 året innan. Största delen odlas i Spanien drygt 97.000 hektar. Resterande del odlas i princip bara i Portugal, Tjeckien och Polen. Det visar en rapport från europeiska Jordens Vänner FoEE.
114.000 ha kan låta mycket, men det handlar bara om 0,1 procent av Europas samlade jordbruksmark. Faktum är att Europa är rena rama öknen för företag som vill göra profit inom GMO-området. MON810 är helt förbjuden i Frankrike, Tyskland, Grekland, Ungern, Österrike och Luxemburg. Bulgarien har också startat en lagstiftningsprocess för att helt förbjuda GMO-odling i landet.
Den nu tillbakadragna Amflorapotatisen var förbjuden i Österrike, Luxemburg och Ungern.
I Spanien har GM-majs smittat andra  majsodlingar, både ekologiska och konventionellt odlade
3,7 procent av jordbruksmarken i Europa odlas ekologiskt.
Emil Schön

twitter.com/Miljotidningen

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Scroll to Top