Svensk mat- och miljöinformation kräver köttskatt

Den ideella organisationen Svensk mat- och miljöinformation (SMMI) vill införa en köttskatt för miljön. Enligt SMMI används 70 procent av världens jordbruksmark till foderodling och bete för animalieproduktion och produktionen av animaliska produkter orsakar 18 procent av människans globala utsläpp av växthusgaser.
 
 
 
 
 
 

 
SMMI jämför köttskatten med koldioxidskatten för bilar och hänvisar till IPCC:s Stern-rapport där rapportens författare, Nicholas Stern, säger att alla transporter av varor och människor orsakar 13,5 procent av världens globala växthusgasutsläpp orsakade av människan. De globala utsläppen av människoorsakade växthusgaser från animaliska produkter är enligt FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation 18-25 procent. Då räknas hela livscykeln, från avskogning för bete till färdig produkt, in i utsläppen.
Organisationen säger att köttkonsumtion är en lyx för de rika som leder till svält för världens fattiga. De hänvisar till att det går åt många gånger mer jordbruksmark för att odla fram foder till boskap än för att odla fram mat direkt till människan. SMMI säger att detta driver upp matpriserna och orsakar matspekulationer vilket ökar matpriserna ytterligare och det leder till att världens fattiga inte har råd att äta.
SMMI driver nu kampanjen ”Köttskatt nu!” där de genom att införa köttskatt vill minska efterfrågan på animaliska produkter och göra maten billigare för de fattiga. De säger även att köttproduktionen är den industrisektorn som orsakar mest vattenföroreningar vilket i sin tur leder till andra problem.
Under åtta tisdagar med start den 8 oktober kommer Svensk mat- och miljöinformation att arrangera ”Köttskatt nu! Men hur?” i ABF-huset i Stockholm. Läs mer på Svensk mat- och miljöinformations hemsida.
 
Text: Madeleine Sturelind
 

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Scroll to Top