Tema Fred: Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen


Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen tror på att konflikter kan lösas utan våld och att krig kan förebyggas genom samarbete, ekonomiska medel och diplomati. Svenskafreds, som de kallas, är Sveriges äldsta fredsförening. Siavash Golzadeh berättar hur de ser på fredsarbetet i Sverige idag.
 
 
 Hej Siavash Golzadeh. Hur arbetar Svenskafreds för fred?
– Vi arbetar för fred på många olika sätt. Vi kartlägger den svenska vapenexporten och arbetar
för att avveckla den. Vi arbetar med demokratiutveckling, till exempel med en människorättsorganisation i Tjetjenien. Vi arbetar för fredlig konflikthantering. Alltså förebyggande konflikthantering och fredlig
konfliktlösning. Vi arbetar även för att internationella förbud mot vapen likt minor, klusterbomber
och liknande ska efterlevas.
Tycker du att vi i Sverige gör tillräckligt idag?
– Verkligen inte. Just nu befinner vi oss i ett läge där Sverige inte alls tar ansvar för sin vapenexport.
Svenska vapen dyker upp i diverse konflikter runt om i världen utan att något görs för att förhindra detta.
Vi gör verkligen inte tillräckligt från politisk håll i Sverige. Varken när det gäller att stödja fredsarbetet
runt om i världen eller ta ansvar för händelser som vi själva på ett eller annat sätt är inblandade i.
Tycker du att fredsdebatten får tillräckligt mycket utrymme i media
i dagsläget?
– Nej, inte alls. Fredsdebatten existerar i princip bara när det har varit en skandal. Det är
väldigt sällan media överhuvudtaget tar upp fredsfrågor. Man rapporterar om krig och
kriser och lyfter sällan/aldrig fredsinitiativ. Ett exempel är fredsförhandlingarna i Filippinerna
från i höstas. Förhoppningsvis leder förhandlingarna till ett slut på konflikten som pågått i 40 år
och kostat runt 150 000 liv. Detta har det knappt rapporterats om.

1 reaktion på ”Tema Fred: Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen”

  1. Hej!
    Det vore ju bra om Svenska Freds även i praktiken följer sitt idéprogram om fredlig konfliktlösning. När förslag kom om svenska trupper skulle sändas till Afghanistan stödde Svenska Freds detta. Då lämnade jag mitt 30-åriga medlemskap. Jag har inte i detalj följt SFSF:s arbete sedan dess men jag har då inte sett några krav på omedelbart hemtagande av de stridande trupperna i Afghanistan till förmån till verkligt fredsskapande arbete. Sverige befinner sig nu i krig men Svenska Freds tiger.
    Anders Torpel

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Scroll to Top