Svenska Greenwashpriset 2011

Välkommen till omröstningen för Svenska Greenwashpriset 2011. För andra året i rad ordnar Jordens Vänner en omröstning där du bestämmer vilken aktör med svensk anknytning som under det senaste året undvikit att satsa på riktiga miljöåtgärder, och i stället lagt energi på att skapa en grön image. Nedan presenteras fem kandidater - läs igenom och rösta längst ned på sidan. Sista dag för omröstning är sista juni och vinnaren kommer att presenteras under Jordens Vänners Greenwash-seminarium i Almedalen onsdagen den 6 juli.
De nominerade är ...

1. IKEA för sin falska miljöprofil

Hela Sveriges favoritföretag IKEA vill gärna framstå som miljövänligt och med en lokalt förankrad samhällsnyttig verksamhet. På sin hemsida skriver man bland annat att ”IKEA vill göra det lättare för kunder och medarbetare att lämna bilen hemma och i stället välja allmänna kommunikationer för att ta sig till och från våra varuhus” och att ”IKEA will reduce its impact on the climate”. I själva verket är IKEA och dess fastighetsbolag IKANO sedan årtionden drivande för skapandet av externa köpcentra där allt är planerat för bilen. I detta offras också andra miljövärden. Två aktuella exempel är IKEA i Helsingborg där företaget sade nej till alla förslag från den lokala miljörörelsen och IKEA och IKANOS agerande 2011 i Gävle där man planerar ett nytt jättevaruhus och fyra ytterligare köplador med 2500 nya gratis parkeringsplatser men inte har gjort någon för kollektivtrafiken. IKEA framhärdar envist i att lägga ut parkeringsplatserna i jordbrukslandskapet och förslaget innebär dödsstöten för ett levande vattendrag, att man tar bort de enda skogsridåerna osv. Om man inte får som man vill hotar man att flytta hela verksamheten till en annan kommun.
Till allt detta kan läggas att hela IKEA:s verksamhet bygger på ständigt ökad konsumtion av billiga slit-och slängvaror, vilket inte heller är förenligt med den miljöimage företaget försöker upprätthålla.

2. Vattenfall för sin brytning av brunkol

Här sätter vi accent (tonvikt) på naturen” förkunnar Vattenfall i en annons i en tysk lokaltidning från september förra året. Bilden i annonsen visar på ett golfbaneliknande, naturskönt område med vattendrag, gröna kullar och färggranna blomsterarrangemang. Företaget undertecknar annonsen med ”Vattenfall – energi för naturvänner”. Problemet är att området används sedan två decennier tillbaka för brytning av brunkol och ter sig i verkligheten helt annorlunda där skog och mark utarmas (se bilden från östra Tyskland). Återställningen, som annonsen ska visa, kommer inte att ske på mycket länge. Istället planerar företaget fem nya gruvor i området, trots man en vecka innan publiceringen av annonsen förkunnade sin nya miljövänliga strategi där koldioxidutsläppen ska reduceras med 28 procent fram till 2020. Exakt hur Vattenfall ska få allt detta att gå ihop är svårt att förstå.

 

3. Preem för klassisk Greenwash

Preem lanserar sin nya Preem Evolution Diesel med en massiv reklamkampanj. Av helsidesannonser och reklamfilm får man intrycket att den nya dieseln görs av tallolja och inget annat. ”Den görs av tallolja, en restprodukt från skogen” står det bland annat i en helsidesannons publicerad våren 2011. Letar man lite på hemsidan framgår det dock att sommarkvaliteten av bränslet har cirka 22 procent förnybar andel och vinterkvaliteten 10 procent. Det är långt ifrån ett rent förnybart drivmedel. Det är trevligt att Preem anstränger sig för att ta fram nya bränslen. Man gör sig dock skyldig till ett klassiskt greenwash-knep genom att inte säga hela sanningen och vilseleder samtidigt konsumenter.

4. Maud Olofsson för utbyggnaden av nätet för fossil gas

Maud Olofsson redogjorde i riksdagen den 1 februari i år för sin och regeringens syn på fossil gas och konstaterade ”att vi inte ska ha någon storskalig utbyggnad av gas eftersom vi inte kommer att behöva det och inte tycker att den är miljömässigt rätt.” Drygt två månader senare hade regeringen gett sitt godkännande för att det svenska nätet för fossil gas skulle utvidgas då det tyska energibolaget E.ON fått tillstånd att bygga och driva en fossilgas-ledning genom södra Sverige. Att detta beslut strider mot regeringens eget vallöfte från 2010 om avveckling för fossila bränslen till 2020 är en sak. Att Maud Olofsson i riksdagen påtalade att ”Det råder ingen tvekan om vad regeringen vill. Det är mer förnybart, mer energieffektivisering och mindre fossila bränslen” visar på dubbla budskap och ett märkligt sätt att åstadkomma ett miljövänligare Sverige.
Läs protokollet från debatten i riksdagen här >>
8 § Svar på interpellation 2010/11:93 om stopp för utvinning av fossila bränslen. Anf. 4.

 

5. Mitsubishi för bil med noll utsläpp

Biltillverkaren förkunnar stolt att modellen i-MiEV är ”praktisk och rolig att köra, och med absolut noll i CO2-utsläpp vid körning är den en symbol för vårt arbete för en hållbar framtid”. Men att påstå något sådant är att vilseleda konsumenterna med falsk marknadsföring.  En elbil drivs av el, som någonstans måste produceras vilket bör tas med i utsläppskalkylerna. Därmed faller påstående om noll utsläpp på sin egen orimlighet.

Omröstningen är avslutad nu. I Almedalen tillkännagavs vinnaren: Centerledaren Maud Olofsson!

Foto: Ystad Allehanda (IKEA), Greenpeace Tyskland (Vattenfall), Sydsvenskan (Preem), Tobias Wallström (Maud Olofsson) Mitsubishi (Mitsubishi). Tack till Greenpeace Sverige.

Scroll to Top