Trafikverket och Förbifart Stockholm tilldelades Svenska Greenwashpriset 2014

Svenska Greenwashpriset gick 2014 till Trafikverket och Förbifart Stockholm. Priset delades ut för femte året i rad under Almedalsveckan och går till den aktör som försöker skapa en grön image men istället sysslar med miljöfarlig eller mindre miljövänlig verksamhet.

Motiveringen till årets pristagare löd:

      ”Trots att Förbifart Stockholm kommer att leda till mer biltrafik och fler köer samt strider mot de transportpolitiska målen om god tillgänglighet uppger Trafikverket det motsatta.”

Ingen representant från Trafikverket och Förbifart Stockholm var på plats i Almedalen för att ta emot priset. Louise Melander, som är kommunikationschef på Förbifart Stockholm, har i efterhand kommenterat priset. Hon uppger att de allra flesta vill ha den.

– 75 – 80 % är positiva till och vill ha Förbifart Stockholm. Olika mätningar visar att 5 – 15 % inte vill ha den och de är mycket aktiva, säger Louise Melander.

Greenwashpriset utses genom en öppen omröstning på Jordens Vänners hemsida, där Trafikverket och Förbifart Stockholm fick 39 % av rösterna. Eddie Olsson, ordförande i Jordens Vänner håller inte riktigt med Louise Melander.

– Det finns ett stort folkligt motstånd för Förbifart Stockholm, då det är allmänheten som både nominerar och röstar, säger Eddie Olsson.

Eddie Olsson ser en alternativ lösning till Förbifart Stockholm och de kostnader som är kopplade till projektet.

– Om man verkligen menade allvar med sin miljöambition skulle man satsa de 40 miljarderna på att förbättra cykel- och kollektivtrafiken i Stockholm istället, säger Eddie Olsson.

Louise Melander säger att både Förbifart Stockholm och en utbyggnad av cykel- och kollektivtrafiken behövs då Stockholm växer i den takt det gör.

– Vi tar alla miljöproblem på största allvar och vi redovisar alla aspekter i projektet öppet och tydligt, säger Louise Melander.

Hon tycker också att det är tråkigt att det finns så mycket felaktig fakta kring Förbifart Stockholm. Här lyfter hon upp kostnaden kring projektet som exempel, som hon uppger beräknas till 27,6 miljarder räknat i 2009 års penningvärde.

– Räntekostnaderna tas med i beräkningarna när de jämförs med andra projekt. Det är som att jämföra äpplen och päron, säger Louise Melander.

Att de blivit tilldelade priset ser hon inte får några direkta konsekvenser mer än att de kommer prata om det i projektet framöver.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Scroll to Top