Nominera till Svenska Greenwashpriset 2020!

Jordens Vänner delar årligen ut Svenska Greenwashpriset till företag, makthavare och organisationer som framhåller sig själva eller sin verksamhet som miljövänliga på ett oärligt sätt. Nu är det dags att nominera den du tycker förtjänar årets upplaga av Svenska Greenwashpriset.

Vi vill ha din motivering innan den 1 mars via mejl: greenwash@jordensvanner.se

Vad är greenwash?
”Greenwash”, ”grönmålning” eller ”gröntvättning” har inga lagstadgade definitioner. Det handlar om uttryck som växt fram och fått sin definition genom debatter, diskussioner och medial rapportering. Uttrycken används globalt, och det kan tänkas att tolkningarna varierar både mellan geografiska områden och olika tidpunkter. Jordens Vänner gör inga anspråk på själva definiera greenwash, utan vi försöker att hålla oss ajour med hur begreppet används i Sverige idag.

Utifrån försöken att få en samlad bild av hur ”greenwash” eller liknande begrepp används idag har vi hittat två olika förklaringar som verkar rymmas inom samma ord:

  • Framställa något som bättre för miljön än vad det i själva verket är. Det är fastslaget att det inte är tillåtet att kalla vad som helst för ”miljövänligt” eller liknande ord. Endast varor eller tjänster som har en neutral eller positiv miljöpåverkan får kallas miljövänliga – det räcker inte att vara bättre än konkurrenterna. Annars vilseleds omgivningen till att tro att en verksamhet med negativ miljöpåverkan är bra för miljön. Inte tillåtet.

OCH/ELLER

  • Leda uppmärksamhet från något dåligt till något som ser ut att vara bra för miljön. Det dåliga som täcks över med grönmålningen behöver inte nödvändigtvis ha med miljö att göra – det kan lika gärna handla om andra brister såsom korruption eller brister inom ekonomi och socialt ansvar. Men självklart kan det också handla om brister i miljötänkande som täcks över, som när företag vars huvudverksamhet har en negativ miljöpåverkan lyfter fram insparning av kopieringspapper som lösningen på hela företagets miljöansvar. Enligt den här förklaringen så kan det som framhålls som bra för miljön verkligen vara det – problemet är att det används som dimridå för något annat. Tillåtet enligt lag, men djupt oansvarigt och en av de viktigaste anledningarna till att t ex Svenska Greenwashpriset behövs.

Vem greenwashar?
Det är utan tvekan så att den vanligaste användningen av begreppet greenwash går att koppla till reklam och marknadsföring. I den bemärkelsen blir det synonymt med ”falsk miljöreklam”. Men samma mekanismer finns även i andra delar av samhället, där det inte är lika naturligt att prata om ”reklam”. Till exempel makthavare, myndigheter, bloggare och intresseorganisationer kommunicerar i huvudsak på andra sätt än genom traditionell reklam. Samma knep kan utnyttjas i alla sorters kommunikation, men det är i stort sett bara reklam som regleras av lagen. Just därför behöver miljöorganisationer, medier och allmänhet hela tiden kritiskt granska alla budskap som nåt oss i det offentliga rummet, på nätet och i massmedier. Om du vill vara med och stoppa greenwashing är du mer än välkommen med din nominering till årets greenwashpris. Mejla din utförliga motivering till: greenwash@jordensvanner.se. Senast 10 februari vill vi ha din motvering.

Tidigare vinnare av Svenska Greenwashpriset
Svenska Greenwashpriset har, tillsammans med sin föregångare Climate greenwash award, delats ut sedan 2009. Vinnarlistan ser ut såhär:

2019: Preem - läs mer: https://jordensvanner.se/pressmeddelande-preem-vinnare-av-svenska-greenwashpriset-2019/

2018: Centerpartiets styrelse Här kan du läsa mer om det.

2017: Svenskt flyg - Genom att felaktigt räkna koldioxid utsläpp per flygstol, istället för det totala resandet, får Svenskt Flyg det att se ut som att utsläppen från flyget minskar. När det tittas på det totala resandet, både inrikes och utrikes kan en se att utsläppen från svenskens flygande har ökat sedan 1990. Svenskt Flyg motsätter sig aktivt den föreslagna flygskatten och förlitar sig istället på teknik och alternativa bränslen, samt hyllar Internationella civila luftfartsorganisationens styrmedel som ska träda i kraft 2020 och då reglera utsläppen genom utsläppshandel. Dem förlitar sig alltså på tekniska och alternativa lösningar, som inte löser höghöjdsproblemen, samt vill tillåta flygets påverkan att öka fram till 2020 och därefter fortsätta öka om det bara kan kompenseras för. Naturvårdsverket har bland annat rapporterat om hur mycket flygets klimatpåverkan ökar

2016: Miljöpartiets partistyrelse - för att de inför riksdagsvalet 2014 lovade att verka för att Vattenfalls kolkraftsverksamhet skulle avvecklas. Detta vallöfte sveks när Miljöpartiet som en del av regeringen valde att försöka sälja kolkraften istället för att avveckla den. Utöver det var den miljöpartistiska delen av regeringen huvudansvarig för Sveriges undfallande roll under FN:s klimattoppmöte COP21 i Paris i december 2015. Ansvariga i partistyrelsen har också hyllat Parisavtalet, som helt saknar konkreta beslut och bindande formuleringar för hur klimatet ska räddas.

2015: Cecilia Malmström och TTIP – för att hon som ansvarig för EU:s förhandlingar om handelsavtalet TTIP målar upp en skönbild av TTIP som något bra, medan läckta dokument visar att avtalet hotar både miljö och demokrati för många hundra miljoner människor. Så här såg det ut när hon mottog priset.

2014: Trafikverket och Förbifart Stockholm – för att Förbifart Stockholm kommer att leda till mer biltrafik och fler köer samt strider mot de transportpolitiska målen om god tillgänglighet, trots att Trafikverket uppger det motsatta.

2013: AP-fonderna – för att de investerar i oljebolag och bryter mot riktlinjer de lovat följa.

2012: Stora Enso – för att "Stora Enso hävdar att de är ett miljömedvetet företag, som främjar biologisk mångfald. Eukalyptusplantagen, den så kallade ’gröna öknen’ i Brasilien, är en monokultur som slår ut mångfalden och skapar grava sociala missförhållanden. Stora Enso har tidigare dömts för miljöbrott i Brasilien, via intresseföretaget Veracel, och har nu etablerat sig i södra Kina där alarmerande rapporter publicerats som beskriver miljö- och människorättskränkningar."

2011: Maud Olofsson – för beslutet att utvidga det svenska naturgasnätet, drygt två månader efter Olofssons uttalande om att “vi inte ska ha någon storskalig utbyggnad av gas eftersom vi inte kommer att behöva det och inte tycker att den är miljömässigt rätt". Så här såg det ut när hon mottog priset.

2010: Andreas Carlgren – för att han försvarade Sveriges största och dyraste motorvägsprojekt genom tiderna, den så kallade Förbifart Stockholm och menade att det är ett ”miljö- och klimatalternativ för Stockholm”.

2009 (som Climate greenwash award): Vattenfall – för att de byggt en image på mycket små investeringar i förnybar energi och samtidigt gjort enorma investeringar i kolkraft.

Övriga nominerade:
2015: The Body Shop, EcoEnergy, Forest Stewardship Council (FSC), Rikshem AB
2014: Santa Maria och Findus, EU-kommissionen, Vattenfall, Ängelholms kommun
2013: Stockholms Stad, Fortum Värme, Ica
2012: IKEA, Svensk Kärnbränslehantering AB, Forest Stewardship Council (FSC), Göteborgs Stad
2011: IKEA, Vattenfall, Preem, Mitsubishi
2010: Carl-Henrik Svanberg (BP), Fortum, Shell, OKQ8

Så här anmäler du greenwashing

Läs mer
Greenwash - en grön gråzon
Wikipedia om Greenwashing
Centerpartiet får svenska Greenwaspriset 2018
Så lurar bolagen dig att handla hållbart

Dela gärna vår kamp!
Scroll to Top