Sedan 2009 delar Jordens Vänner årligen ut Svenska Greenwashpriset. Priset är miljörörelsens anti-pris till organisationer och företag som felaktigt framställer sin verksamhet som hållbar. Bland tidigare vinnare synd bland annat Preem, Sveaskog och AP-fonderna. Det är svenska folket som både nominerar och utser vinnaren.

Greenwashing är ett av de största problemen när det kommer till hållbarhetsarbete. I takt med att vi konsumenter efterfrågar mer miljövänliga praktiker, produkter och tjänster blir fenomenet allt vanligare. Visst känns det ibland för bra för att vara sant när till och med fossiljättarna marknadsför dig som ’bäst’ på hållbarhet? När allt fler aktörer framhåller sig själva som gröna och hållbara blir det svårt för oss konsumenter att navigera och välja sånt som är hållbart på riktigt. Framför allt leder greenwashing till att vi vaggas in i en falsk trygghet om att samhället blir allt mer miljövänligt – när det i själva verket går åt helt fel håll. Vad greenwashing handlar om är falsk marknadsföring. Det skapar utrymme för redan mäktiga samhällsaktörer att bevara status quo och fortsätta med klimatfarliga verksamheter utan att behöva ta ansvar eller stå till svars.

Svenska Greenwashpriset syftar till att uppmärksamma fall och aktörer som ”greenwashar”, eller grönmålar på svenska. Sedan 2009 har priset bland annat delats ut delats ut till Svenska AP-fonderna, Preem, Sveaskog och Miljöpartiet. I många fall har priset fått stor medial uppmärksamhet och gjort att aktören tvingats vidta faktiska åtgärder. Läs mer om tidigare vinnare här. Det är du som väljer vilka aktörer som nomineras och som röstar fram årets vinnare!

Scrolla ner för att läsa mer om konceptet greenwashing.

Så nominerar du:

  1. Året om kan du nominera företag och organisationer till Svenska Greenwashpriset genom att maila greenwash@jordensvanner.se med en kort motivering och gärna en bild.
  2. När nomineringen stängt väljer Jordens Vänners styrelse ut tre kandidater som publiceras på vår hemsida och röstningen öppnar.
  3. Du röstar via vår hemsida jordensvanner.se. Du kan rösta en gång, när som helst fram till prisutdelningen.
  4. Den aktör som får flest röster koras till vinnare. Vi bjuder in vinnaren till prisutdelning och panelsamtal.

Utöver Svenska Greenwashpriset uppmanar vi alla att anmäla fall av greenwashing till Konsumentverket. Läs mer om du går tillväga här.

Vad är greenwashing?

”Greenwashing”, ”grönmålning” eller ”gröntvättning” har inga lagstadgade definitioner. Det handlar om uttryck som växt fram och fått sin definition genom debatter, diskussioner och medial rapportering. Uttrycket ”greenwash” används globalt, och tolkningarna varierar över både geografiska områden och olika tidpunkter. Jordens Vänner gör inga anspråk på att själva definiera greenwashing. Vi försöker dock hålla oss ajour om hur begreppet används i Sverige idag.

Generellt kan greenwashing sammanfattas genom två olika definitioner:

  • Att framställa något som bättre för miljön än vad det i själva verket är. Det är fastslaget att det inte är tillåtet att kalla vad som helst för ”miljövänligt”. Endast varor eller tjänster som har en neutral eller positiv miljöpåverkan får bli kallade miljövänliga. Det räcker inte att vara bättre än konkurrenterna – du får inte vilseleda konsumenter till att tro att en verksamhet med negativ miljöpåverkan är bra för miljön.

OCH/ELLER

  • Att leda uppmärksamhet från något dåligt till något som ser ut att vara bra för miljön. Ett exempel är när företag vars huvudverksamhet har en negativ miljöpåverkan lyfter fram att de har sparat in på kopieringspapper eller gått över till ekologiskt kaffe. Det som företaget framhåller som bra för miljön kan verkligen vara det. Problemet är att det används som en dimridå för dölja ett annat, större problem. Det man täcker över behöver inte nödvändigtvis ha med miljö att göra – det kan lika gärna handla om andra problem, som korruption, diskriminering eller ekonomiska felanden. Den här formen av greenwash är tillåten enligt lag – men djupt oansvarigt och en av de viktigaste anledningarna till Svenska Greenwashpriset behövs!

Vem greenwashar?

Den vanligaste användningen av begreppet greenwashing går att koppla till reklam och marknadsföring. I den bemärkelsen blir definitionen synonym med ”falsk miljöreklam”. Samma mekanismer finns dock även i andra delar av samhället där det inte är lika naturligt att prata om ”reklam”. Makthavare, myndigheter, bloggare, influencers och intresseorganisationer kommunicerar i huvudsak på andra sätt än genom traditionell reklam men kan ändå använda sig av greenwashing. Samma knep kan ske i all sorts kommunikation – ändå är det i stort sett bara regelrätt reklam som lagen reglerar. Just därför behöver miljöorganisationer, medier och enskilda individer hela tiden kritiskt granska de budskap som når oss i det offentliga rummet och på nätet. Genom att anmäla falsk marknadsföring, nominera och rösta fram den du tycker förtjänar årets greenwashpris är du med och bekämpar greenwashing!

Om du misstänker att reklam eller marknadsföring är vilseledande och använder sig av oärliga miljöbudskap, kan den anmälas till Konsumentverket. Lättast sker detta genom Konsumentverkets hemsida: konsumentverket/anmälan. Läs mer om hur du gör här.

1 reaktion på ””

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Scroll to Top