Sverige är inte längre ett av de ledande länderna på miljöarbete och miljösatsningar

 OECD (The organisation for Economic Co-operation and Development) gör i år sin tredje granskning av svensk miljöpolitik. Granskningen som sker var fjärde år ska utvärdera Sveriges miljöarbete för att se hur väl nationella och internationella miljömål uppfylls. Ordförande för Jordens Vänner, Rebecka Hallencreutz, deltog i mötet.
 

 
Granskningen innehåller två delar, ena delen rör miljötrender, institutioner och grön tillväxt. Den andra delen innehåller de förjupningsteman som Sverige har valt ut: klimat, energi, havspolitik och ekosystemtjänster. I den slutliga rapporten kommer det att lyftas fram vad Sverige gör bra, vilka utmaningar det finns och hur arbetet ska fortsätta.
Rebecka Hallencreutz, ordförande för Jordens Vänner, deltog i mötet där även representanter från Naturskyddsföreningen, WWF, Håll Sverige Rent och Fältbiologerna närvarade. Återkommande kritiska punkter under mötet som togs upp av flera representanter var bland annat bristen på trafikplanering där Förbifart Stockholm kritiserades hårt. Även misslyckandet med att uppfylla de sexton miljömålen kritiserades samt att den politiska viljan och engagemanget för miljöfrågor verkade minska för varje år.
Rebecka Hallencreutz kritiserade konceptet ”Grön tillväxt” och pekade på att Sverige hade en ofullkomlig utsläppsstatistik eftersom vi inte räknar in utsläpp som sker utomlands för produktion till svenska konsumenter. Hon tog även upp arbetet med ”Det saknade miljömålet” och hur klimatbeståndet årligen skärs ner. De närvarande representanterna höll med om att regeringens miljöpolitik inte var tillräcklig och att Sverige ur ett globalt perspektiv har halkat efter.
Sverige är inte längre ett av de ledande länderna när det gäller miljöarbete och miljösatsningar. Förhoppningsvis syns Jordens Vänners kommentarer i nästa rapport från OECD.
 
Läs mer om Sveriges arbete med de sexton miljömålen
 

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Scroll to Top