Sverige stäms på 17 miljarder efter beslut till miljöns fördel

Den här veckan släpptes information om att Sverige stäms på 17 miljarder SEK av det australiensiska prospekteringsföretaget Aura Energy som genomfört prospektering i Oviken i Jämtland. Stämningen bygger på att Sverige 2018 beslutade att förbjuda uranprospektering och uranbrytning. Företaget anser att Sverige är skyldiga att betala för de investeringar som gjorts i prospektering och framtida inkomster som nu går förlorade.

Jordens Vänner motsätter sig Sveriges och Europas handels- och investeringsavtal vilka ger företag rätt att stämma stater när staten med demokratiska medel inför nya, progressiva lagar eller regleringar för exempelvis miljön.

– Under de senaste decennierna har internationella handelsöverenskommelser lett till kraftigt ökat inflytande för internationella företag. Alldeles för lite har gjorts för att förhindra det missbruk som nu breder ut sig på bekostnad av demokratiskt fattade beslut. Det rättsliga systemet är helt ur balans, säger vår programhandläggare Rebeca Borges.

Jordens Vänner utmanar Sverige att dra sig ur handelsavtal som innehåller klausulen om ISDS (Investor-State Dispute Settlement) och att avstå från att underteckna nya avtal med en sådan klausul. CETA (Comprehensive Economic Trade Agreement) mellan Kanada och Europa är ett exempel på ett nytt avtal som ger denna rätt till företag. 1995 fanns det bara 6 rättsliga mål som använde ISDS-systemet. Under 2019 har det förekommit i 983 fall. Företag har upptäckt detta verktyg, och ännu värre är att de har de upptäckt att endast hotet om stämning är tillräckligt för att stoppa nya nationella lagar. Detta kallas “regleringskylning (regulatory chill). Exempelvis lade Frankrike 2017 fram ett nytt lagförslag för att stoppa utvinning av fossila bränslen till år 2040. Oljebolaget Vermelion hotade då att stämma Frankrike och lagändring avblåstes.

– Det är helt orimligt att företags spekulativa vinstintressen ska gå före demokratiskt fattade beslut. Det är uppenbart att ISDS-systemet missbrukas och borde plockas bort från befintliga och kommande handelsavtal, säger vår ordförande Mikael Sundström.

Jordens Vänner kräver att den svenska staten deltar i förhandlingarna om en internationell lag om mänskliga rättigheter och företag, ett fördrag som bland annat fastställer att internationell handel och investeringslagstiftning ska omfattas av lagar om mänskliga rättigheter. Sverige vägrar idag att delta aktivt.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Scroll to Top