System förändring – inte klimatförändring uppmanar europeiska Jordens Vänner, Friends of the Earth Europe

FoEESusann Scherbarth , kampanjansvarig för klimaträttvisa och energi på  Friends of the Earth Europe säger:
– I Filippinerna de räknar de sina döda, men en del vid dessa förhandlingar räknar bara sina pengar. #COP19 #ReclaimThe COP19

Tusentals människor marscherade i centrala Warszawa lördagen den 16/11, under parollen “System förändring – inte klimatförändring”, uppmaningen från europeiska Jordens Vänner, Friends of the Earth Europe löd: ändra förutsättningarna för klimatförhandlingarna i grunden, se till en rättvis och folklig lösning på klimatkrisen. Marschen avslutade den första veckan av de internationella klimatförhandlingarna i Polen.
En vecka som började med en global ström av solidaritet till offren och överlevande efter tyfonen Haiyan i Filippinerna. Trots detta fortsätter vissa, rika, industrialiserade länder att sätta vinster, till förmån för de som ansvariga för klimatkrisen och smutsiga energibolag, före människors intressen, enligt Friends of the Earth Europe . De australiska och japanska regeringarna har försvagat sina mål för koldioxidutsläpp och fortsätter att aktivt blockera försök att ge ekonomiskt stöd till människor som drabbats av klimatförändringar.
Susann Scherbarth , kampanjansvarig för klimaträttvisa och energi på  Friends of the Earth Europe säger:
– I Filippinerna de räknar de sina döda, men en del vid dessa förhandlingar räknar bara sina pengar. Rika, utvecklade länder måste ta ansvar för sin roll i orsakandet av klimatförändringarna – det betyder ambitiösa utsläppsminskningar, samt ekonomiskt stöd och kompensation för dem som riskerar att förlora så mycket på grund av effekterna av den globala klimatförändringen.
Friends of the Earth Europe uppmanar europeiska politiker att agera som förebilder, och att verka för snabba och rättvisa utsläppsminskningar i linje med den kunskap som finns och för en förnyelsebar energi framtid som är förankrad i lokal och regional gemenskap.
Susann Scherbarth, kampanjansvarig för klimaträttvisa och energi på Friends of the Earth Europe fortsätter:
– EU ska inte bara kritisera klimat-eftersläntrare, utan fungera som ett exempel och förbinda sig till ambitiösa åtgärder nu. Detta inkluderar ett bindande klimat-och energimål för 2030, minskningar på 60 % i utsläppen av växthusgaser och ambitiösa energieffektiva och förnyelsebara energimål .
Den andra veckan av samtalen behöver utarbeta en mekanism för att kompensera de samhällen och länder som oåterkalleligen kommer att drabbas på grund av ett klimatsammanbrott. Det kan ske i form av ekonomiskt stöd till utvecklingsländerna, så att de kan anpassa sig till effekterna av klimatförändringen, tackla omedelbara utvecklingsbehov, och kompensera för irreversibla förluster till följd av klimatkrisen. Enligt Friends of the Earth Europe måste detta dessutom kompletteras med ambitiösa mål för utsläppsminskningar.
Läs originaltexten på Friends of the Earth Europes hemsida

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Scroll to Top