Tack Vallonien- Låt oss ompröva CETA och TTIP!

– Vi tackar Vallonien som gett oss en paus när det gället CETA. Nu har regeringen chansen att ompröva EU:s handelspolitik och sätta människor och miljö före storföretag, säger Andrea Söderblom-Tay, ordförande i Jordens Vänner.
– Vallonien är bara ett exempel på det växande motståndet som finns bland miljöorganisationer, fackförbund, jurister och akademiker, men även inom många regeringar.  Nu finns en chans att få en bredare och djupare dialog om en annorlunda handelspolitik. Stefan Löfven måste ta de chansen!
CETA-avtalet liknar det mycket omdebatterade TTIP, Transatlantic Trade and Investment Partnership mellan EU och USA där förhandlingarna går väldigt trögt. Båda avtalen ger utländska företag rätten att stämma stater, genom tvistlösningsmekanismen ISDS eller ICS som mekanismen har döpts om till.
Avtalen hotar miljölagstiftning, svenska bönder, demokrati och välfärd. CETA skulle ha lett till ökad privatisering av välfärden, och båda avtalen skulle göra det avsevärt svårare att ställa sociala eller miljökrav i offentlig upphandling.
– Att CETA hejdats är en seger för demokratin. Avtalet är lika dåligt som TTIP, det är ofattbart att vissa beslutsfattare påstår att avtalet är bra, avslutar Andrea Söderblom-Tay.
Scroll to Top