Internationella krav på rättvisa för mördade Berta Cáceres

Vi har fått följande uppmaning från Jordens Vänners international och Jordens Vänner i Latinamerika och Karibien. Du kan aktivera dig för rättvisa genom att underteckna ett upprop hos FoEI samt att sprida information om händelserna i dina nätverk.