Remissvar Nattågstrafik efter 2018

Jordens Vänner har bland flera andra lämnat in svar på remissen kring Trafikverkets inriktningsunderlag (N2015/4305/TIF). Här nedan kan du läsa svaret i sin helhet! Jordens Vänner, den svenska grenen av Friends of the Earth International vill avge följande remissvar. Vi vill tacka för en omfattande och väl genomförd studie om den framtida Nattågstrafiken mellan Göteborg/Stockholm …

Remissvar Nattågstrafik efter 2018 Read More »