Jordens Vänner på studieresa till Bryssel

Under två dagar förra veckan (10-11 april) var en grupp från Jordens Vänner på besök i Bryssel. Representanter från styrelse, personal, aktiva medlemmar samt Maan ystävät (Jordens Vänner Finland) och Latinamerikagrupperna fanns med.