Tänk på Amazonas i påsk – välj ekologiska ägg!

Sojaodling är en av de största orsaken till skövlingen av regnskog i Amazonas. Och besprutningen av odlingarna leder till svåra miljö- och hälsoproblem i området. Undvik att bidra till detta genom att välja ekologiska ägg i påsk.
 
Text: Mikaela Nordin
Foto: Wikimedia commons/Kurt Löwenstein

 
 

Höns som inte lever på ekologiska gårdar föds bland annat upp på soja. Sojan är hårt besprutad och leder till svåra miljö- och hälsoproblem där den odlas. Sojaodling är den största orsaken till att Amazonas regnskog huggs ned. Och produktionen av soja har lett till att många växt- och djurarter är utrotningshotade idag.
Under 2000-talet har arealerna där soja odlas ökat lavinartat. Idag produceras över hundra miljoner ton sojabönor i de största sojaproducerande länderna i Sydamerika: Brasilien, Paraguay, Uruguay, Bolivia och Argentina. Den mesta sojan exporteras och används som djurfoder i Europa och Kina.
För att hålla sojaplantagen fria från ogräs används bland annat bekämpningsmedlet parakvat som förbjöds i Sverige på 1980-talet. Efter två till tre år har ogräset blivit resistent mot det bekämpningsmedel som används och man tvingas använda andra sorters bekämpningsmedel eller kombinationer av bekämpningsmedel.
Samtidigt växer sojaodlingarna ständigt. Mer regnskog skövlas för att ge plats åt plantagen och byar kan omgärdas helt av odlingar. Odlingarna flygbesprutas, vilket gör att även lokalbefolkningens odlingar, deras byar och floder besprutas.
De leder till att odlingar förstörs, de vilda djuren har försvunnit och tamboskapen skadas. Floderna förgiftats och det som tidigare levde i floderna har dött. När vattnet med höga halter av bekämpningsmedel når havet påverkar det även djur- och växtlivet där. De som tidigare livnärde sig på fiske kan därför inte göra det längre.
Flygbesprutningarna gör att tusentals människor tvingas att flytta in till städerna. Besprutningsmedlen ger vanligt förekommande symtom såsom illamående, kräkningar, diarréer, magsmärtor, yrsel, allergier, hudutslag och problem med synen. Det förekommer också missfall och missbildningar som till exempel att barn föds utan armar eller ben, med lungorna utanför kroppen eller vattenskalle.
Hjälp oss i vårt arbete för att rädda Amazonas genom att adoptera regnskog. Klicka här!

1 reaktion på ”Tänk på Amazonas i påsk – välj ekologiska ägg!”

  1. Hej Jordens Vänner!
    Jag tycker att det är märkligt att ni pratar så dåligt om soja som gröda. Att säga som ni säger i den här artikeln, att ”sojaodling är den största orsaken till att Amazonas regnskog huggs ned”, är som att säga att sjuka människor är anledningen till överbelastningen i vården. Det är inte sojans fel att regnskogar skövlas, det är ÄNDAMÅLET det är fel på. Soja är en fantastisk böna med ett stort fett-/proteininnehåll. Hade man slutat odla soja i dagsläget hade det krävts väldigt mycket större arealer för att odla en annan gröda som fyller det behov som idag finns.
    Lösningen ligger inte i att bekämpa sojan, lösningen ligger i att sluta konsumera produkter som kräver väldigt mycket naturresurser, t.ex. animaliska produkter. Det är säkerligen bättre att köpa ekologiska ägg än icke-ekologiska, men en mycket bättre rekommendation vore att inte köpa ägg över huvud taget. DET hade gjort vår planet en stor tjänst!

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Scroll to Top