Tema Kemi: "Preventivmedel förstör vår miljö"

Hundratusentals kvinnor äter hormonella preventivmedel idag. Sedan sprids de miljöförstörande ämnena i våra vattendrag.
Text: Mikaela Nordin
Foto: Annika Björndotter
Artikeln publicerades först i Miljötidningen nr 3, 2013
 
 
 
 
 

 
Det började när Birgit Linderoth var i tonåren och tillsammans med en kille. De hade inte haft sex ännu, men Birgit diskuterade preventivmedel med sin mamma, fram och tillbaka.
– Redan då var jag helt säker på att jag inte ville testa hormonella preventivmedel, det bara kändes helt fel för mig, säger hon. Efter mycket funderande skaffade Birgit Linderoth en kopparsprial. Hon berättade det för sin pojkvän direkt.
− Då svarade han att han inte ville ha sex innan äktenskapet! säger hon och skrattar.
Men där någonstans tog hennes intresse för hormonfria preventivmedel fart. Trots känslan av att det var fel testade Birgit Linderoth som 17-åring att äta p-piller under en period.
− Jag blev deprimerad och självmordsbenägen, jag reagerade verkligen jättestarkt på pillrena, säger hon.
I den vevan började Birgit kämpa för alternativa preventivmedel och drömma om att bli barnmorska.
− Allt jag har gjort innan har lett till vem jag är och vad jag gör idag, säger hon.
Nu är Birgit Linderoth barnmorska och arbetar oförtrutet på för att sprida information om hormonfria preventivmetoder.
– Jag lever för mitt intresse, mitt jobb är mitt kall. Det handlar både om vår hälsa och om vår miljö!
 
Idag använder ca 619 000 kvinnor i Sverige p-piller, även om användningen har minskat de senaste tio åren. Möjligen för att alltfler intresserar sig för hormonfria alternativ.
− Det växande problemet är att kvinnorna kissar ut hormonstörande ämnen som sedan släpps ut i våra vattendrag. Just hormonella preventivmedel är högpotenta i väldigt små mängder. De har också lång halveringstid, säger Birgit Linderoth. De ämnen som kissas ut, som inte kan renas, är de syntetiska könssteroiderna ethinylöstradiol, EE2 och Levonorgestrel.
− Vi vet bland annat att spermieproduktionen och dess kvalité sjunker av dessa ämnen, säger Birgit Linderoth.
Det har bevisats att reproduktionen hos grodor, fiskar och snäckor minskar redan med koncentrationer kring 1 ng/l av etinylöstradiol och levonorgestrel i vattnet. Halter som vi finner i svenskt, renat kommunalt avloppsvatten.
− Dessa låga doser har slagit ut hela fiskebestånd och alligatorer har fått mindre penisar. Vi har redan ont om fisk, och så släpps det här ut i våra sjöar. Sedan dör fiskarna ut för att de inte kan reproducera sig, eftersom de får sämre spermier.
Birgit Linderoth är övertygad om att även mäns reproduktion påverkas av utsläppen.
− Spermieproduktionen har sjunkit med 50 procent, dessutom är spermierna sämre nu än tidigare. Vi feminiserar våra män!
Det är fastslaget att barn, både flickor och pojkar, kommer in i puberteten allt tidigare, världen över. Forskarna har dock, fram tills nyligen, inte entydigt kunnat förklara varför pubertetsåldern flyttats fram. En dansk undersökning från 2010 slår dock fast kopplingen mellan just hormonstörande ämnen med östrogenliknande effekt och den första fasen av pubertetsutveckling, bröstutveckling hos flickor och testikelförstoring hos pojkar. Men denna utveckling går att backa.
– Om de flesta av oss går över till p-metoder som släpper ut mindre eller inget EE2, så bidrar vi till en bättre miljö med en lägre halt av hormonstörande ämnen, säger Birgit Linderoth.
Mellan 2007 till 2011 ökade fallen av bröstcancer i Sverige explosionsartat, med nästan 20 %. Exakt vad ökningen beror på är inte klart men allt som påverkar östrogennivåerna i kroppen, såsom antal barnafödslar och tidpunkten för dessa, tidig pubertet och nya levnadsvanor har stor betydelse. Kan vara hög tid att fundera på preventivmedel utan hormonstörande ämnen.
Text: Mikaela Nordin
 
Namn: Birgit Linderoth
Ålder: 54 år
Bor: Falun
Yrke: leg. barnmorska och författare av boken Grönt är sköntmiljösmart födelsekontroll
Intressen: Natur, hormonfria preventivmedel, kultur och botanik.
Motto: Sex är en privatsak- vilket preventivmedel du väljer påverkar däremot andra, både djur och människor.

1 reaktion på ”Tema Kemi: "Preventivmedel förstör vår miljö"”

  1. Andreas Larsson

    Frågan är hur vi ska hantera överbefolkningen. Det enda någorlunda humana sätt som visat sig fungera för att sänka antal barn per kvinna under 2,0 är att ge gratis preventivmedel.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Scroll to Top