Recension: This Changes Everything

Artikeln publicerades först i Miljötidningen nr. 4 2014.

This Changes Everything
Naomi Klein
Förlag Penguin

This_Changes_Everything_coverNaomi Klein är en kanadensisk journalist och författare. Hon är mest känd för boken No Logo (1999), där hon kritiserade multinationella företag som strävar efter att koppla samman sina varumärken med positiva värderingar, samtidigt som de producerar sina varor så billigt som möjligt, utan social eller miljömässig hänsyn. Svallvågorna och den enorma mobilisering som boken bidrog till har tvingat fram både faktiska förändringar och en ökad medvetenhet om problemen. Naomi Klein har blivit en viktig frontfigur för den globala rättviserörelsen. Nu tar hon sig an klimatförändringar i sin nya bok med titeln This Changes Everything – Capitalism vs the Climate.

Det är en ärligt förbannad bok och ett mycket ambitiöst arbete som pågått under fem års tid. Vi får som läsare följa med på hennes resa när hon besöker klimatförhandlingar och styrelserum, sammankomster för amerikanska klimatmotståndare och konferenser för forskare som söker science-fiction-liknande tekniska lösningar. Vi får möta grekiska far- och morföräldrar som står på barrikaderna tillsammans med sina barnbarn för att mota bort gruvföretag, träffa kanadensiska Mi’kmaqindianer som kämpar för att stoppa fracking och se resultaten efter BPs oljeutsläpp i den Mexikanska golfen.

Om This Changes Everything är en arg bok, så är det också en hoppfull och förundrad bok. Klein tror på folkrörelsernas kraft och på de möjligheter som ligger i förändring. För henne är klimatkrisen intimt sammanlänkad med vårt ekonomiska system. Om vi vill kunna hantera klimatfrågorna behöver vi förändra både det ekonomiska systemet och våra värderingar. Boken är indelad i tre delar, där den första delen handlar om vilka faktorer som gör att vi inte har kunnat samla oss och agera för att lösa frågan hittills. Del två handlar om försök att hitta tekniska lösningar utan att genomföra större samhällsförändringar och hur det snarare bidrar till att förvärra problemen än att lösa dem. Den tredje delen av boken handlar om folkrörelser och hur människor redan nu organiserar sig för att skapa positiv förändring.

Att läsa och tänka om klimatförändringar är ofta rent existentiellt utmanande. Det är svårt att ta till sig vilken hisnande skala ett problem som omfattar hela Jorden ligger på och vilken enorm utmaning vi som mänsklighet står inför. Klein hymlar inte med att förändringen måste gå fort, om vi vill hålla oss inom ett mål på två grader finns det inte många år kvar att spela på. Även om hon förhåller sig saklig när hon berättar om möten hon haft och saker hon varit med om, vågar Klein också röra vid de svåra och personliga frågorna. Hon berättar om hur hon själv är rädd för att hennes lille son inte kommer att minnas sjöstjärnor, för att de kommer att hinna försvinna innan han är gammal nog. Med perfekt precision hittar hon smärtpunkterna: “[Fear] is a fully rational response, to the unbearable reality that we are living in a dying world, a world that a great many of us are helping to kill, by doing things like making tea and driving to the grocery store…”

Precis som titeln antyder är det här en mycket politisk bok, på gott och ont. Klein har blivit kritiserad för att hon argumenterar passionerat för sin tes, istället för att bara leverera olika exempel och låta läsaren välja själv. Hon redovisar väldigt tydligt var hon står och för mig är det här en av bokens styrkor. Det gör det lätt för mig som läsare att förhålla mig till och förstå hennes tolkning av de situationer hon berättar om. På över 500 sidor är This Changes Everything inte någon kort bok, men den är snabbläst. Naomi Klein är en skicklig berättare, människor och platser stiger levande från hennes boksidor. Boken är så pass pedagogisk att den fungerar som introduktion för de som vill lära sig mer om klimatfrågor och samtidigt så fullspäckad med konkreta exempel och intressanta möten att även de som är väl insatta i frågorna får nya infallsvinklar.

Text: Linda Strandenhed

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Scroll to Top