Tidigare vinnare av Svenska Greenwashpriset

Svenska Greenwashpriset har, tillsammans med sin föregångare Climate greenwash award, delats ut sedan 2009. Vinnarlistan ser ut såhär:

2019: Preem - Drivmedelsbolaget vann priset för sina planer på en utbyggnad av raffinaderiet i Lysekil, vilken skulle göra företaget till Sveriges största utsläppare av fossila bränslen. Utbyggnaden skulle fördubbla Preemraffs utsläpp från 1,7 miljoner ton till 3,4 miljoner ton varje år. Samtidigt beskriver Preem att deras verksamhet bedrivs med utgångspunkten att bevara miljön för framtida generationer och att deras tankstationer är laddade med "grön" talloljediesel. 

2018: Centerpartiets styrelse

2017: Svenskt flyg - Genom att felaktigt räkna koldioxid utsläpp per flygstol, istället för det totala resandet, får Svenskt Flyg det att se ut som att utsläppen från flyget minskar. När det tittas på det totala resandet, både inrikes och utrikes kan en se att utsläppen från svenskens flygande har ökat sedan 1990. Svenskt Flyg motsätter sig aktivt den föreslagna flygskatten och förlitar sig istället på teknik och alternativa bränslen, samt hyllar Internationella civila luftfartsorganisationens styrmedel som ska träda i kraft 2020 och då reglera utsläppen genom utsläppshandel. Dem förlitar sig alltså på tekniska och alternativa lösningar, som inte löser höghöjdsproblemen, samt vill tillåta flygets påverkan att öka fram till 2020 och därefter fortsätta öka om det bara kan kompenseras för. Naturvårdsverket har bland annat rapporterat om hur mycket flygets klimatpåverkan ökar

2016: Miljöpartiets partistyrelse - för att de inför riksdagsvalet 2014 lovade att verka för att Vattenfalls kolkraftsverksamhet skulle avvecklas. Detta vallöfte sveks när Miljöpartiet som en del av regeringen valde att försöka sälja kolkraften istället för att avveckla den. Utöver det var den miljöpartistiska delen av regeringen huvudansvarig för Sveriges undfallande roll under FN:s klimattoppmöte COP21 i Paris i december 2015. Ansvariga i partistyrelsen har också hyllat Parisavtalet, som helt saknar konkreta beslut och bindande formuleringar för hur klimatet ska räddas.

2015: Cecilia Malmström och TTIP – för att hon som ansvarig för EU:s förhandlingar om handelsavtalet TTIP målar upp en skönbild av TTIP som något bra, medan läckta dokument visar att avtalet hotar både miljö och demokrati för många hundra miljoner människor. Så här såg det ut när hon mottog priset.

2014: Trafikverket och Förbifart Stockholm – för att Förbifart Stockholm kommer att leda till mer biltrafik och fler köer samt strider mot de transportpolitiska målen om god tillgänglighet, trots att Trafikverket uppger det motsatta.

2013: AP-fonderna – för att de investerar i oljebolag och bryter mot riktlinjer de lovat följa.

2012: Stora Enso – för att "Stora Enso hävdar att de är ett miljömedvetet företag, som främjar biologisk mångfald. Eukalyptusplantagen, den så kallade ’gröna öknen’ i Brasilien, är en monokultur som slår ut mångfalden och skapar grava sociala missförhållanden. Stora Enso har tidigare dömts för miljöbrott i Brasilien, via intresseföretaget Veracel, och har nu etablerat sig i södra Kina där alarmerande rapporter publicerats som beskriver miljö- och människorättskränkningar."

2011: Maud Olofsson – för beslutet att utvidga det svenska naturgasnätet, drygt två månader efter Olofssons uttalande om att “vi inte ska ha någon storskalig utbyggnad av gas eftersom vi inte kommer att behöva det och inte tycker att den är miljömässigt rätt". Så här såg det ut när hon mottog priset.

2010: Andreas Carlgren – för att han försvarade Sveriges största och dyraste motorvägsprojekt genom tiderna, den så kallade Förbifart Stockholm och menade att det är ett ”miljö- och klimatalternativ för Stockholm”.

2009 (som Climate greenwash award): Vattenfall – för att de byggt en image på mycket små investeringar i förnybar energi och samtidigt gjort enorma investeringar i kolkraft.

Övriga nominerade:
2015: The Body Shop, EcoEnergy, Forest Stewardship Council (FSC), Rikshem AB
2014: Santa Maria och Findus, EU-kommissionen, Vattenfall, Ängelholms kommun
2013: Stockholms Stad, Fortum Värme, Ica
2012: IKEA, Svensk Kärnbränslehantering AB, Forest Stewardship Council (FSC), Göteborgs Stad
2011: IKEA, Vattenfall, Preem, Mitsubishi
2010: Carl-Henrik Svanberg (BP), Fortum, Shell, OKQ8

Så här anmäler du greenwashing

Läs mer
Greenwash - en grön gråzon
Wikipedia om Greenwashing
Centerpartiet får svenska Greenwaspriset 2018
Så lurar bolagen dig att handla hållbart

Scroll to Top