Tidigare vinnare av Svenska Greenwashpriset

Vinnare 2022: Svenska Skogen

Motiveringen till att de vann:

Pr-kampanjen Svenska Skogen (skapad av Svensk Skogskommunikation AB som består av branschorganisationerna LRF Skogsägarna och Skogsindustrierna), menar att det är bra för klimatet att skogen brukas enligt dagens modell. Modellen handlar till stor del om att skapa kalhyggen och monokulturer, vilket gör att arter dör ut i en rasande takt och raderar skogens viktiga funktion som kolförråd. I motsats till vad den här pr-kampanjen försöker hävda, så motverkar dagens skogsbruk klimatmålen. Svenska Skogen har under många år lagt mångmiljonbelopp på en kampanj som är ett skolexempel på greenwashing eftersom den påstår att ökat skogsbruk enligt rådande modell skulle vara klimatsmart. Dessa pengar hade istället kunnat användas till att ställa om skogsbruket till att bli klimatsmart på riktigt. Därför är Svenska Skogen en värdig vinnare av Svenska Greenwashpriset 2022.

Tidigare vinnare av Svenska Greenwashpriset

Svenska Greenwashpriset har, tillsammans med sin föregångare Climate Greenwash Award, delats ut sedan 2009. Här kan du läsa om alla tidigare vinnare.

 • 2021: AP-fonderna För att de anstränger sig för att framstå som ’världsledande’ genom att hävda att de bidrar till omställning med den så kallade ägardialogen som både saknar transparens och möjlighet att påvisa de resultat som krävs. Förtroendet för det så kallade Etikrådet och AP-fondernas hållbarhetsarbete är förbrukat. Faktum är att om vi ska klara av klimatkrisen ska vi inte investera mångmiljardbelopp i fossila tillgångar, palmolja, soja, köttjättar och andra pådrivare av klimatförändringar.
 • 2020: Sveaskog – "Sveaskog anstränger sig för att framstå sig som skogsvårdare istället för skogsskövlare. Men att så många röstade på bolaget visar att de inte kan gömma sig bakom gröna hemsidor och ord. Allt för många har sett Sveaskogs skogsbruk i praktiken, där vinstintressen gång på gång går före naturvård, omsorg om biologisk mångfald och klimathänsyn" - Mikael Sundström.
 • 2019: Preem – För den planerade utbyggnaden av raffinaderiet i Lysekil samtidigt som företaget hävdar att verksamhet bedrivs med utgångspunkten att bevara miljön för framtida generationer. I marknadsföring har det även lyft fram att deras tankstationer är laddade med “grön” talloljediesel. Raffinaderiet i Lysekil skulle ha gjort Preem till Sveriges största utsläppare av fossila bränslen och fördubblat företagets utsläpp från 1,7 miljoner ton till 3,4 miljoner ton varje år.
 • 2018: Centerpartiets styrelse För att ha gett vilseledande information om miljöpåverkan från biobränslen för flyg, samtidigt som de kallat sig för ”alliansens gröna röst”
 • 2017: Svenskt flyg – För att de felaktigt räknat koldioxidutsläpp per flygstol istället för det totala resandet och därmed fått det att se ut som att utsläppen från flyget minskar trots att utsläppen från svenskt flygande kontinuerligt har ökat sedan 1990. Svenskt Flyg motsätter sig aktivt den föreslagna flygskatten och förlitar sig istället på teknik och alternativa bränslen. De hyllar Internationella Civila Luftfartsorganisationens styrmedel som istället ska reglera utsläppen genom utsläppshandel. Svenskt Flyg förlitar sig alltså på tekniska och alternativa lösningar, som varken löser höghöjdsproblemen eller minskar flygtrafiken.
 • 2016: Miljöpartiets partistyrelse – För att de inför riksdagsvalet 2014 lovade att verka för att Vattenfalls kolkraftsverksamhet skulle avvecklas. Detta vallöfte sveks när Miljöpartiet som en del av regeringen valde att försöka sälja kolkraften istället för att avveckla den. Utöver det var den miljöpartistiska delen av regeringen huvudansvarig för Sveriges undfallande roll under FN:s klimattoppmöte COP21 i Paris i december 2015. Ansvariga i partistyrelsen har också hyllat Parisavtalet, som helt saknar konkreta beslut och bindande formuleringar för hur klimatet ska räddas.
 • 2015: Cecilia Malmström och TTIP – För att hon som ansvarig för EU:s förhandlingar om handelsavtalet TTIP målar upp en skönbild av TTIP som något bra, medan läckta dokument visar att avtalet hotar både miljö och demokrati för många hundra miljoner människor. Så här såg det ut när hon mottog priset.
 • 2014: Trafikverket och Förbifart Stockholm – För att Förbifart Stockholm kommer att leda till mer biltrafik och fler köer samt strider mot de transportpolitiska målen om god tillgänglighet, trots att Trafikverket uppger det motsatta.
 • 2013: AP-fonderna – För att de investerar i oljebolag och bryter mot riktlinjer de lovat följa.
 • 2012: Stora Enso – För att “Stora Enso hävdar att de är ett miljömedvetet företag, som främjar biologisk mångfald. Eukalyptusplantagen – den så kallade ’gröna öknen’ i Brasilien – är en monokultur som slår ut mångfalden och skapar grava sociala missförhållanden. Stora Enso har tidigare dömts för miljöbrott i Brasilien via intresseföretaget Veracel och har nu etablerat sig i södra Kina där alarmerande rapporter publicerats som beskriver miljö- och människorättskränkningar.”
 • 2011: Maud Olofsson – För beslutet att utvidga det svenska naturgasnätet, drygt två månader efter Olofssons uttalande om att “vi inte ska ha någon storskalig utbyggnad av gas eftersom vi inte kommer att behöva det och inte tycker att den är miljömässigt rätt”. Så här såg det ut när hon mottog priset.
 • 2010: Andreas Carlgren – För att han försvarade Sveriges största och dyraste motorvägsprojekt genom tiderna, den så kallade Förbifart Stockholm och menade att det är ett ”miljö- och klimatalternativ för Stockholm”.
 • 2009 (som Climate Greenwash Award): Vattenfall – För att de byggt en image på mycket små investeringar i förnybar energi och samtidigt gjort enorma investeringar i kolkraft.

Läs mer

Så här anmäler du greenwashing
Greenwash – en grön gråzon
Wikipedia om Greenwashing
Så lurar bolagen dig att handla hållbar

Scroll to Top