Tidigare vinnare av Svenska Greenwashpriset

Vinnare 2020: Sveaskog

Sveaskog anstränger sig för att framstå sig som skogsvårdare istället för skogsskövlare. Men att så många röstade på bolaget visar att de inte kan gömma sig bakom gröna hemsidor och ord. Allt för många har sett Sveaskogs skogsbruk i praktiken, där vinstintressen gång på gång går före naturvård, omsorg om biologisk mångfald och klimathänsyn

– Mikael Sundström, ordförande Jordens Vänner

Tidigare vinnare av Svenska Greenwashpriset

Svenska Greenwashpriset har, tillsammans med sin föregångare Climate greenwash award, delats ut sedan 2009. Här kan du läsa om alla tidigare vinnare.

 • 2019: Preem – För den planerade utbyggnaden av raffinaderiet i Lysekil samtidigt som företaget hävdar att verksamhet bedrivs med utgångspunkten att bevara miljön för framtida generationer. I marknadsföring har det även lyft fram att deras tankstationer är laddade med “grön” talloljediesel. Raffinaderiet i Lysekil skulle ha gjort Preem till Sveriges största utsläppare av fossila bränslen och fördubblat företagets utsläpp från 1,7 miljoner ton till 3,4 miljoner ton varje år.
 • 2018: Centerpartiets styrelse – För att ha gett vilseledande information om miljöpåverkan från biobränslen för flyg, samtidigt som de kallat sig för ”alliansens gröna röst”
 • 2017: Svenskt flyg – För att de felaktigt räknat koldioxidutsläpp per flygstol istället för det totala resandet och därmed fått det att se ut som att utsläppen från flyget minskar trots att utsläppen från svenskt flygande kontinuerligt har ökat sedan 1990. Svenskt Flyg motsätter sig aktivt den föreslagna flygskatten och förlitar sig istället på teknik och alternativa bränslen. De hyllar Internationella Civila Luftfartsorganisationens styrmedel som istället ska reglera utsläppen genom utsläppshandel. Svenskt Flyg förlitar sig alltså på tekniska och alternativa lösningar, som varken löser höghöjdsproblemen eller minskar flygtrafiken.
 • 2016: Miljöpartiets partistyrelse – För att de inför riksdagsvalet 2014 lovade att verka för att Vattenfalls kolkraftsverksamhet skulle avvecklas. Detta vallöfte sveks när Miljöpartiet som en del av regeringen valde att försöka sälja kolkraften istället för att avveckla den. Utöver det var den miljöpartistiska delen av regeringen huvudansvarig för Sveriges undfallande roll under FN:s klimattoppmöte COP21 i Paris i december 2015. Ansvariga i partistyrelsen har också hyllat Parisavtalet, som helt saknar konkreta beslut och bindande formuleringar för hur klimatet ska räddas.
 • 2015: Cecilia Malmström och TTIP – för att hon som ansvarig för EU:s förhandlingar om handelsavtalet TTIP målar upp en skönbild av TTIP som något bra, medan läckta dokument visar att avtalet hotar både miljö och demokrati för många hundra miljoner människor. Så här såg det ut när hon mottog priset.
 • 2014: Trafikverket och Förbifart Stockholm – för att Förbifart Stockholm kommer att leda till mer biltrafik och fler köer samt strider mot de transportpolitiska målen om god tillgänglighet, trots att Trafikverket uppger det motsatta.
 • 2013: AP-fonderna – för att de investerar i oljebolag och bryter mot riktlinjer de lovat följa.
 • 2012: Stora Enso – för att “Stora Enso hävdar att de är ett miljömedvetet företag, som främjar biologisk mångfald. Eukalyptusplantagen – den så kallade ’gröna öknen’ i Brasilien – är en monokultur som slår ut mångfalden och skapar grava sociala missförhållanden. Stora Enso har tidigare dömts för miljöbrott i Brasilien via intresseföretaget Veracel och har nu etablerat sig i södra Kina där alarmerande rapporter publicerats som beskriver miljö- och människorättskränkningar.”
 • 2011: Maud Olofsson – för beslutet att utvidga det svenska naturgasnätet, drygt två månader efter Olofssons uttalande om att “vi inte ska ha någon storskalig utbyggnad av gas eftersom vi inte kommer att behöva det och inte tycker att den är miljömässigt rätt”. Så här såg det ut när hon mottog priset.
 • 2010: Andreas Carlgren – för att han försvarade Sveriges största och dyraste motorvägsprojekt genom tiderna, den så kallade Förbifart Stockholm och menade att det är ett ”miljö- och klimatalternativ för Stockholm”.
 • 2009 (som Climate greenwash award): Vattenfall – för att de byggt en image på mycket små investeringar i förnybar energi och samtidigt gjort enorma investeringar i kolkraft.

Övriga nominerade att notera:
2015: The Body Shop, EcoEnergy, Forest Stewardship Council (FSC), Rikshem AB
2014: Santa Maria och Findus, EU-kommissionen, Vattenfall, Ängelholms kommun
2013: Stockholms Stad, Fortum Värme, Ica
2012: IKEA, Svensk Kärnbränslehantering AB, Forest Stewardship Council (FSC), Göteborgs Stad
2011: IKEA, Vattenfall, Preem, Mitsubishi
2010: Carl-Henrik Svanberg (BP), Fortum, Shell, OKQ8

Läs mer

Så här anmäler du greenwashing
Greenwash – en grön gråzon
Wikipedia om Greenwashing
Så lurar bolagen dig att handla hållbar

Scroll to Top