Tillsammans för Stad och Land – Sluta plundra människor och miljö

Under året har Jordens Vänner mött många hundra aktivister runt hela Sverige. Det har varit omställningsgrupper, stadsdelsprojekt, hyresgästföreningar, allmänningsföreningar, skogsprojekt, fackliga, gruvmotståndare, bönder och andra.
Det finns några frågor som blev tydliga över hela året och som knyter samman aktiva i stad och land där Jordens Vänner har verksamhet och kan spela en viktig roll.
Vi ser idag en tilltagande kortsiktig exploatering av naturresurser kombinerat med utslagning på landsbygden. Självförsörjningsgraden har rasat, mjölkbönder slås ut i rasande takt och det som erbjuds landsbygden är kalhyggen och ofta skandalösa gruvprojekt. Nu finns också en plan för nedläggning av flera järnvägar.
Mot detta ställer vi kalhyggesfritt skogsbruk, naturbruk med mer makt hos producenterna och bibehållen offentlig service i hela landet. Gröna jobb istället för en ohållbar gruvboom.
I städerna möter vi den andra ytterligheten, extrem fixering vid att bli större, förtätning, förbifarter, arenor och höghus, lyxrenoveringar, kommersiella centrumkvarter med skyhöga hyror som driver bort kulturföreningar.
Mot detta ställer vi en alternativ stad med stadsodlingar, allmänningar, kultur och plats för cykling och gratis kollektivtrafik. En omställning av miljonprogrammen med ekologisk och social profil med varsam upprustning för rimliga hyror.
Vi vill visa på hur de olika delarna är led i samma kortsiktiga lönsamhetstänk styrd av banker, fastighetsbolag och med stöd av politiker från höger och vänster. Vi kan visa hur en hållbar utveckling bygger på att hela Sverige ska leva, både stad och land. Vi vill gå emot den modell där regioner, stad och land, fattiga och rika ska tävla mot varandra. Vi ska uppmuntra alla som vill bo på landsbygden och i små och mellanstora städer att göra det, genom en positiv utveckling. Vi ska stödja sociala rörelser som tar strid för ett bättre liv i förorterna.
Hur kan du bidra?
Det är dags att visa att vi är många som vill ha förändring, från norr till söder. Den 5 juni är världsmiljödagen. På många orter händer det saker redan; En möjlighet är att ansluta er till det som händer och passa på att bidra med något på vårt tema. En annan möjlighet är att göra något eget; Ordna en aktion i din ort! Vi kommer samla alla aktioner på vår hemsida. Nedan några förslag på vad du kan göra:

  • En gatuteater mot utförsäljning av marken i staden, eller mot nedläggning av vårdcentral och apotek.
  • En cykeldemonstration för klimatet, mot motorvägsprojekt
  • En picknick på ett grönområde som hotas av förtätning
  • En cykeltur till en lokal ekobonde/gårdsbutik
  • En festival i en förort, med musik, loppis, med boendeföreningar osv
  • Statyaktion: Häng en skylt på statyer i stan, med ett budskap t ex Tillsammans stad och land – Sluta plundra människor och miljö. (alternativt sätt upp skyltar längs med motorvägar)

Material
Affisch Aktionsdagen
Flyer Aktionsdagen
Kontakt
Ellie Cijvat, epost: ellie.cijvat(a)jordensvanner.se, telefon: 0737 – 78 22 42

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Scroll to Top