Tillsynsmyndighet åtalsanmäler kärnkraftverk

Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) har anmält både Ringhals AB och OKG, som driver kärnkraftverket i Oskarshamn, till åklagarkammaren. Skälet är att firmorna anlitat entreprenörer utan att meddela Strålsäkerhetsmyndigheten.
 
 
Brister har uppdagats vid Ringhals kärnkraftverk. Foto: Vattenfall

 
Kärnkraftverken är skyldiga att anmäla för tillståndsmyndigheten när de använder underentreprenörer. Men så har inte skett. Sedan tidigare har Strålsäkerhetsmyndigheten anmält OKG (29 juni) för att ha anlitat över 100 företag utan att anmäla det till myndigheten. Nu anmäls även Ringhals AB, rapporterar Ny Teknik.
Ringhals misstänks ha brutit mot kärntekniklagen då man använt 13 olika teknikentreprenörer för olika säkerhetsklassade arbeten, utan att det anmälts. Enklare arbeten får lejas ut utan att det anmäls för SSM, men inte så kallade kvalificerade expertuppdrag, oftast rör det reparationer av säkerhetssystemen.
Stickprovskontroller
Anledningen till anmälningsplikten är för att Strålsäkerhetsmyndigheten ska kunna göra stickprovskontroller bland underleverantörerna för att kontrollera att de har rätt kompetens.
Det var kärnkraftbolagen själva som upptäckte bristen i rutinerna och berättade för SSM att de brustit i anmälningsplikten, skriver Ny Teknik.
Emil Schön

Twitter.com/Miljotidningen

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Scroll to Top