Tillväxt till döds

Stellan Tengroth | Egen utgivning 2010 | 170 sidor
Boken handlar om att se mönster och våga ställa de obekväma frågorna. Med vardagliga liknelser blir det obehagligt tydligt att fortsatt ekonomiskt tillväxt inte längre är ett val. Men det viktigaste budskapet är nog att du inte behöver vara chefsekonom eller professor för att förstå de viktiga sambanden och dra dina egna slutsatser.
Pris medlem: 59 kr / ej medlem: 59 kr
Inte bara visar boken det orimliga i att fortsätta som vanligt, den ger också personliga reflektioner kring varför det är så svårt att ändra kurs. Boken avslutas med lite glimtar av hopp och några tecken på en möjlig framtid. Stellan Tengroth är civilingenjör och författare och ger ut den här boken i egen regi.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Scroll to Top