Ett hållbart samhälle kräver ändrad livsstil trafikskriften-virtuell-hög-160113
Trafikfrågor är ständigt aktuella inom Jordens Vänner och det övergripande ansvaret för dessa frågor inom föreningen har Trafikutskottet. Målsättningen för Trafikutskottets arbete är att bidra till att bygga upp en opinion för ett hållbart samhälle med bland annat en kraftig minskning av bilismen, avskaffandet av inrikesflyget, en utbyggnad av kollektivtrafiknätet och ett genusperspektiv i trafikfrågor.

Jordens Vänners senaste trafikrapporter: 
2015: Vem bestämmer över trafiken?
2015: Sydsverige kan visa vägen till bilfritt Cykelsverige
2013: Styr om i trafiken
2012: Med genusglasögon i trafiken
2011: Mer makt åt gående och cyklister, handlar om att ställa om Sverige för gång och cykling. “Gång- och cykelpolitik är ingenting för fegisar. Det kräver modiga politiker. Som vågar ta utrymme, resurser och makt från bilismen.

Genus och trafik
Män har större tillgång till bil än kvinnor. Flera studier som gjorts visar också att kvinnor i större utsträckning använder kollektivtrafiken och är beredda att gå och cykla på korta sträckor. Kanske är det också så att trögheten i omställningen av trafiksystemet beror på att män dominerar i politiken och hos de myndigheter som planerar trafiken i samhället.

Läs Jordens Vänners rapport om trafikplanering utifrån ett genuspersperspektiv: Med genusglasögon i trafiken

Jordens Vänner föreslår i sin utvärdering av de svenska miljömålen att kvinnor och yngre resenärer i större utsträckning ska få inflytande över besluten om investeringar i vägar och kollektivtrafik. På det sättet kan man minska det ensidiga biltänkandet i planeringen.
>> Ladda ner vår rapport “Tillgänglighet för alla – ett studiematerial“, med idéer, frågeställningar och inspiration för fortsatt arbete kring klimat, trafik och jämställdhet (från mars 2010).
>> Kolla boken “Har klimatet ett kön?

Rädda tågtrafiken!
Många upplever problem i kontakten med tågtrafiken i Sverige. Men till slut tröttnar man på att gnälla och behöver göra något aktivt. Vi agerar, för att folk ska kunna ha en fungerande vardag och för att vi ska kunna resa klimatsmart i hela Sverige.  Det är redan trångt på spåren och bristande underhåll och tågkaos gör att Sverige fungerar sämre och att att många väljer bil och flyg i onödan. Vi måste se till att folk kan välja det miljövänliga alternativet att resa, med tåg!
Delta i det stora tågupproret här