Transportplanen – miljardrullning till vägar

Trafikverkens transportplan för Sveriges investeringar 2010-2021 innebär inget genombrott för nya järnvägar. Däremot föreslås mer än 80 miljarder kronor i nya vägar trots att de kommer att bidra till ökade koldioxidutsläpp! Här finns ”Förbifart ” Stockholm för  27 miljarder, Marieholmstunneln i Göteborg och många andra nya vägar.

Den enda nya större järnvägssatsningen är Citybanan i Stockholm. Den viktiga godssatsningen på hamnbanan i Göteborg kan komma igång tidigast 2019. Av önskemålen på nya stora järnvägsstråk som Ostlänken, Götalandsbanan, Norrbotniabanan, Västlänken, m fl. blev det – ingenting!

Riksdagen har beslutat att minska utsläppen av växthusgaser med 40 procent mellan 1990 och 2020 varav 26 procent inom Sverige. Det verkar rimligt att utsläppen i trafiksektorn minskar åtminstone i samma omfattning. Men enligt trafikverken bidrar investeringsplanen bara till en minskning av utsläppen med en promille!


”Förbifarten” en gökunge i trafikpolitiken

Regeringen gav i september 2009 tillstånd för Sveriges största och dyraste motorvägsprojekt genom tiderna, den så kallade förbifart Stockholm. Vägen är en gökunge som slukar resurser som behövs för järnvägar och spårvägar. Dessutom ökar den vägtrafiken och försvårar den minskning av utsläppen som behövs.

Bara en bråkdel av trafiken på vägen skall förbi Stockholm, den är mest tänkt för trafik inom staden. Sådan trafik i en storstad kan lösas med bättre kollektivtrafik. Alla miljöorganisationer och naturvårdsverket har sagt nej till projektet. Bygget är tänkt att börja 2012 men bl. a Jordens Vänner fortsätter att arbeta för att det aldrig skall bli av.

Läs hur du som enskild medborgare kan anmäla ett EU-land som bryter mot en bestämmelse eller en princip i EU-rätten till EU-kommissionen.

http://ec.europa.eu/eu_law/your_rights/your_rights_sv.htm#1depot

 Jordens Vänner överklagar trafikplanen

Jordens Vänner har den 28 juni 2010 lämnat in en överklagan till regeringsrätten. Denna gick sedan via Miljödepartementet till EU-kommissionen i februari 2011. Här kan du läsa den som pdf:  Anmälan till EU-kommissionen febr 2011

 
Nästan tre år efter den första anmälan kompletterade vi den, i och med att regeringen la fram en ny transportplan (för 2014-2025) med samma brister som den tidigare.
Kompletterande anmälan till EU-kommissionen dec 2013

Trots flera påminnelser har vi under flera års tid inte fått svar från kommissionen. Praxis är att det tar ett år som längst att få svar. Vi skickade därför in ett klagomål till den Europeiska ombudsmannen juni 2014.
Klagomål till den Europeiska ombudsmannen juni 2014

Inom en månad fick vi frågan att förklara vissa aspekter av vårt klagomål:
EU-kommissionens frågor juli 2014

Vi har svarat på kommissionens frågor, och passat på att komplettera vårt klagomål till EU ytterligare med regeringsbeslut av den senaste transportplanen.
Svar på EU-kommissionens frågor aug 2014
Svar på EU-kommissionens frågor aug 2014